Environ. Sci. Graduate Program

 

This program is offered in Turkish.

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı

Programın amacı, çevre sorunlarının tesbit ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip temel araştırmaların yapılabilmesine imkan sağlamak ve çevre bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Programı çevre yaklaşımları ile ön plana çıkan tüm biyoloji, kimya, fizik, eğitim, ormancılık, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iş ve halk sağlığı, hukuk gibi dalların araştırmalarına açık olacaktır. Alanlar tek başlarına çevre konularına yönelebilecekleri gibi, konuya birlikte de yaklaşabileceklerdir.

Çevresel etkileşimlerin gözlendiği ortamların bozulmasını inceleyen ve bu ortamların yeniden kazanılmasını amaçlayan çalışmaların biyolojik, fiziksel ve kimyasal araştırmalarla izlenmesi; ortaya çıkacak eğitimsel, sosyal, psikolojik, hukuki ve ekonomik sorunların irdelenmesi; öneri ve çözümler üretilmesi yetişen insan gücü ile birlikte çevre bilinç ve uygulamalarının AB ve diğer uluslararası kaliteye ulaşmasını çabuklaştıracaktır.

Çevre sorunları ile ilgili tüm temel bilimlerin disiplinlerarası bir bilim alanında birleşmeleri aradaki iletişimi sıklaştıracağı gibi; uygulama alanlarına yönelik olan ve çevre mühendisliği başta olmak üzere tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Çevre Bilimleri Yüksek Lisansı Programı mezunları akademik hayata devam edebilecekleri gibi; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı vb Bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar onların ülkemiz genelindeki yaygın hizmet ağında (Hıfzıssıhha Kuruluşları, Sağlık Ocakları, Çevre İzleme İstasyonları, Bölgesel Çevre Denetim Merkezleri vb) ile DPT gibi Kuruluşlarda görev alabileceklerdir.

Açılacak olan Program, Çevre Bakanlığı’nın konu ile ilgili almış olduğu Lisansüstü Çevre Bilimleri Programları açılmasını öneren kararlarını da karşılamaktadır.

Programın Dili

Türkçe

Bilimsel Hazırlık Programı

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nda bilimsel hazırlık programı bulunmamaktadır.

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ömer Akgiray (Anabilim Dalı Başkanı)

Marmara Üniversitesi'nin çeşitli fakülte/bölümlerinde kadrolu, alanlarında uzman öğretim üyeleri

 

Öğretim Programları

CBL_Ders_Programi_2021.JPG (108 KB)

Ders İçerikleri

Yayın Şartları

 


This page updated by Environmental Engineering on 19.05.2022 10:57:22

QUICK MENU