Çevre Teknolojileri Faaliyet Raporu 2005-2015

Marmara Üniversitesi, Araştırma-Geliştirme Strateji Çalışmaları çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde 'Çevre Teknolojileri' alanı üniversitemizin en güçlü olduğu 5 alandan biri olarak belirlenmiştir.

Çevre Teknolojileri alanı, 5 alt alanı kapsamaktadır:

  • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Toplanması ve Arıtımı
  • İçme Suyu Temini ve Arıtımı
  • Arıtma Çamurları, Katı ve Tehlikli Atıklar ve Toprak Kirliliği
  • Hava Kirliliği
  • Çevre ve Enerji

Öğretim üyesi ve yardımcıları dağılımları, yürütülen ve tamamlanmış projeler, proje bütçeleri, uluslararası yayınlar ve bu yayınlara alınan atıflar çerçevesinde hazırlanan son 10 yıllık (2005-2015) faaliyet raporu özet grafikleri aşağıdaki gibidir.


 Çevre Teknolojileri alannda çalışan öğretim üye ve yardımcıları sayısı

Çevre Teknolojileri alannda çalışan öğretim üye ve yardımcılarının alt alanlar bazında dağılımı

Marmara Üniversitesi’nde Çevre Teknolojileri alanındaki toplam proje sayıları ve bu projelerin alt alanlara göre dağılımı

Marmara Üniversitesi’nde Çevre Teknolojileri kapsamındaki alt alanlarda tamamlanmış projelerin, desteklendikleri kurumlar bazında sayıca dağılımları

Marmara Üniversitesi’nde Çevre Teknolojileri kapsamındaki alt alanlarda devam etmekte olan projelerin, desteklendikleri kurumlar bazında sayıca dağılımları

Çevre Teknolojileri alanındaki toplam proje bütçesinin alt alanlara göre dağılımı

Çevre Teknolojileri alanındaki SCI/SCI-E yayınların alt alanlara göre dağılımı

Çevre Teknolojileri alanındaki SCI/SCI-E yayınlara atıfların alt alanlara göre dağılımı


Çevre Teknolojileri alt alanlarındaki SCI/SCI-E yayınlara atıfların son 10 yıl bazında dağılımı
Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 06.07.2015 18:38:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM