Yurt Dışı Teknik Geziler

Bölüm Öğretim Üyelerimizden Y.Doç.Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, Fransa ve Belçika'da atıksu arıtma tesisleri ile katı atık ve atıksu arıtma tesisi çamurları yakma tesisi teknik ziyaretleri ve toplantılarında bulundu.

Fransa-Paris: Seine Centre Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (SIAAP, the Greater Paris Sanitation Authority), 1.000.000 m3/gün

Belçika-Antwerb: Indaver-Sleco Avrupa'nın en büyük Katı Atık ve Arıtma Çamurları Yakma Tesisi, 466.000 ton/yılBu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 05.07.2015 17:09:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM