ENVE 497 / 498

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENVE 497/498 BİTİRME PROJELERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında bölümümüzde yürütülecek bitirme tezleri

 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

Crushed Recycled Glass: Filter Medium in Direct Filtration

Evaluation of Anammox process kinetics 

Evaluation the effect of heavy metal  as a result of  using reclaimed water in irrigation

Heavy metal concentration-depth profiles in three Tuz Lake sediment cores

Heavy Metal Removal by Magnetic Nanoparticles

Improvement strategy on enhanced biological phosphorus removal for municipal wastewater treatment: Ultrasound application 

ISO 14001 - OHSAS 18001 applications

Preparation and Characterization of Polysulfone Ultrafiltration Membranes

Reject water load on wastewater treatment plants

Simultaneous Sulfide (S2-) and Nitrate Removal in Bio-electrochemical Systems 

 

 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı'nda Bölümümüzde Tamamlanan Bitirme Projeleri Özetleri


CFC-11 Measurement in Insulating Foam of An End of Life Refrigerator

Consultant Selection Process and Supervision of Landfill

Endocrine Disrupting Chemicals

Effect of Ozonation on Removal of Selected Heavy Metals in Biological Wastewater Treatment Sludge

Identification of Microorganisms by using Molecular Techniques

Implementation of Integrated Environmental Health and Safety System Based on ISO 14001 and OHSAS 18001 at STFA Construction Company

Implementing An Integrated Occupational Safety and Management System Based on Subcontracting within the Framework of 4857 Labor Law

Investigation of Anammox Process in Packed Reactor with Zeolite Granules

Investigation of Phosphorus Recovery by Ozonation of Domestic Wastewater Sludge

Long Range Transport of PM10 to Marmara Region

Ozone Effect on Thickening and Dewatering

Phosphorus Removal from Wastewater by Ultrasound Application

Pollution Source Identification in Göztepe and Altunizade using Backward Trajectory Analysis

Preparation of Crushed Glass as A Filter Media in Granular Filters

Treatment of Landfill Leachate by Advanced Oxidation Processes

Use of Biocathode MFC for Hexavalent Chromium Reduction

 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

Anaeorobic treatment of domestic wastewater

Crushed recycled glass: filter medium in direct filtration

Design of an anaerobic digester for organic fraction of municipal solid waste

Determination of adsorption/desorption characteristics of ammonia on zeolite

Determination of the existence of denitrifying phosphate accumulating organisms in wastewater treatment plants with chemical and microbiological methods

Drinking water treatment using ozone/activated carbon system

Effect of ammonia inhibition on biogas generation efficiency in anaerobic reactor

Evaluation of the effect of ultrasound application on biological phosphorus removal

Evaluation of the microbial kinetics of Anaeorobic Ammonium Oxidation (Anammox) process

Filter backwash hydraulics

Investigation of Anammox reactor packed with zeolite particles

ISO 14001 - OHSAS 18001 applications

Long-range transport of air pollution

Mineralogical profile of a Tuz Lake sediment core

Monitoring of atmospheric pollutants

Numerical modeling of pollutant dispersion

Nutrient removal by Lemna family

Phosphorus recovery from municipal sludge

Preparation of biofouling-resist Ag-NP embeded ultrafiltration membranes

Reject water load on wastewater treatment plants

Sedimentation velocities of spherical and non-spherical particles

Separation of volatile fatty acids via liquid-liquid membrane contactor

Variability of atmospheric particulate matter concentration and composition during precipitation

 

ENVE 497/498 BİTİRME PROJESİ KAPSAMINDA İZLENECEK YÖNTEM

ENVE 497 Kapsamında Öğrenci ve Danışman Seçimi Süreci

 • Bölüm öğretim üyelerimiz bitirme projesi kapsamında çalışmak istedikleri konuları, en fazla 3 konu olacak şekilde, öneri formunu doldurarak en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar bölüme bildirirler.
 • Bölüm öğretim üyelerimiz önerdikleri herhangi bir bitirme projesi konusu için TÜBİTAK 2209 projesine başvuru yapmışlarsa formda belirtmelidirler.
 • Konular, Çevre Mühendisliğine uygunluğu incelendikten sonra, bölüm panolarına asılarak ilan edilir.
 • Öğrencilerimiz, ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri 5 konuyu tercih sırasına göre, grup olarak çalışmak isterlerse grup olarak, yalnız çalışmak isterlerse bireysel olarak, başvuru formu doldurmak suretiyle Mayıs ayının 3. haftasına kadar bölüme bildirirler.
 • Öğrencilerin yaptıkları başvurular GNO’ları ve tercih sıralarına göre sıraya konacak ve çalışacakları proje konusu ile danışman öğretim üyesi belirlenecektir.
 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.
 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 4 öğrenciden oluşabilir.
 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.
 • Projelerin seçilmesinde ve hangi grupların hangi projede çalışacaklarının tespitinde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Bölüm Bitirme Projesi Komisyonu yetkilidir.

ENVE 497 Kapsamında Danışman Tarafından Değerlendirilme Süreci

 • ENVE497 dersinin alındığı dönemin sonunda öğrenciler, bireysel ya da grup olarak, danışmanlarına o dönem yaptıkları çalışmaları özetleyen ve bir sonraki dönemde yapacaklarının zaman çizelgesini içeren bir rapor teslim ederler. Danışmanlar, bu raporlar ve dönem içi performansı çerçevesinde bir değerlendirme yaparak, her öğrenci için uygun harf notunu BYS’ye girerler.

ENVE 498 Kapsamında Tez Savunması ve Tezlerin Jüri Üyeleri Tarafından Değerlendirilmesi Süreci

 • Nisan ayı içinde bölüm öğretim üyelerinden 3’er kişilik jüriler oluşturulur.
 • Tüm tez sunumları Final süresi içinde yapılır.
 • Tezlerin, danışman tarafından kontrol edilmiş, İngilizcesi ve imla hataları düzeltilmiş, şablona uygun bir kopyasının en geç finallerin başladığı tarihten bir hafta önce jüri üyelerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her jüri sorumlu oldukları tezlerin sunum zamanlarını, kendilerine uygun olacak şekilde, belirler. Tez savunmalarının not tesliminden en az 10 gün önce yapılması gerekmektedir.
 • Sunumlar ve tezin değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin ENVE 498 ders notu jüriler tarafından belirlenir. İlgili öğretim üyesi tarafından (tez danışmanı) not BYS’ye girilir.

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlanmış Bitirme Projeleri


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 12.05.2020 01:11:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM