Mühendislik FakültesiÇevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

ENVE 497/498 Bitirme Projeleri

ENVE 497/498 BİTİRME PROJESİ KAPSAMINDA İZLENECEK YÖNTEM

ENVE 497 Kapsamında Öğrenci ve Danışman Seçimi Süreci

 • Bölüm öğretim üyelerimiz bitirme projesi kapsamında çalışmak istedikleri konuları, en fazla 3 konu olacak şekilde, öneri formunu doldurarak en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar bölüme bildirirler.
 • Bölüm öğretim üyelerimiz önerdikleri herhangi bir bitirme projesi konusu için TÜBİTAK 2209 projesine başvuru yapmışlarsa formda belirtmelidirler.
 • Konular, Çevre Mühendisliğine uygunluğu incelendikten sonra, bölüm internet sitesinde ilan edilir.
 • Öğrencilerimiz, ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri 5 konuyu tercih sırasına göre, ya grup olarak ya da bireysel olarak, başvuru formu doldurmak suretiyle Mayıs ayının 3. haftasına kadar bölüme bildirirler. Aynı öğrenci hem grup başvurusu hem bireysel başvuru yapamaz.
 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 4 öğrenciden oluşabilir.
 • Grup olarak proje çalışması yapmak isteyen öğrenciler, oluşturdukları grup adına tek bir başvuru formu doldururlar ve grubu oluşturan her öğrenci forma imza atar.
 • Öğrencilerin yaptıkları proje tercihleri, genel not ortalamalarına (GNO) ve tercih sıralarına göre sıralanarak çalışacakları proje konuları ve danışmanları belirlenir. Grup başvurularında, grupta yer alan öğrencilerin GNO’larının ortalaması sıralamada kriter alınır. 
 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.
 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.
 • Projelerin seçilmesinde ve hangi grupların hangi projede çalışacaklarının tespitinde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Bölüm Bitirme Projesi Komisyonu yetkilidir.

ENVE 497 Kapsamında Danışman Tarafından Değerlendirilme Süreci

 • ENVE497 dersinin alındığı dönemin sonunda öğrenciler, bireysel ya da grup olarak, danışmanlarına o dönem yaptıkları çalışmaları özetleyen ve bir sonraki dönemde yapacaklarının zaman çizelgesini içeren bir rapor teslim ederler. Danışmanlar, bu raporlar ve dönem içi performansı çerçevesinde bir değerlendirme yaparak, her öğrenci için uygun harf notunu BYS’ye girerler.

ENVE 498 Kapsamında Tez Savunması ve Tezlerin Jüri Üyeleri Tarafından Değerlendirilmesi Süreci

 • Nisan ayı içinde bölüm öğretim üyelerinden 3’er kişilik jüriler oluşturulur.
 • Tüm tez sunumları Final süresi içinde yapılır.
 • Tezlerin, danışman tarafından kontrol edilmiş, İngilizcesi ve imla hataları düzeltilmiş, şablona uygun bir kopyasının en geç finallerin başladığı tarihten bir hafta önce jüri üyelerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her jüri sorumlu oldukları tezlerin sunum zamanlarını, kendilerine uygun olacak şekilde, belirler. Tez savunmalarının not tesliminden en az 10 gün önce yapılması gerekmektedir.
 • Sunumlar ve tezin değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin ENVE 498 ders notu jüriler tarafından belirlenir. İlgili öğretim üyesi tarafından (tez danışmanı) not BYS’ye girilir.

Tüm öğrencilerimiz, ENVE497/ENVE498 tez raporlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken etik kurallara uygun olarak raporlarını hazırlarlar.

  

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları


2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

 

Bu sayfa Çevre Mühendisliği tarafından en son 25.01.2018 16:13:06 tarihinde güncellenmiştir.