Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zehra Semra Can (yürütücü) ve Arş. Grv. Dr. Gül Gülenay Hacıosmanoğlu (araştırmacı) tarafından hazırlanan proje önerisi 2521-TÜBİTAK - Filistin (HCIE) çağrısı kapsamında kabul edilmiştir.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zehra Semra Can (yürütücü) ve Arş. Grv. Dr. Gül Gülenay Hacıosmanoğlu (araştırmacı) tarafından hazırlanan “Cellulose based foam with ionic functionalities: synthesis and application in wastewater purification” başlıklı proje önerisi 2521-TÜBİTAK - Filistin (HCIE) çağrısı kapsamında kabul edilmiştir. Proje, Türkiye’den Marmara Üniversitesi ile Filistin’den An-Najah ve Al-Istiqlal Üniversitelerinin işbirliği ile yürütülecektir. Proje kapsamında; yenilikçi adsorban malzeme olarak selüloz bazlı köpük sentezlenmesi ve bu malzemenin atıksulardan organik ve inorganik mikrokirletici giderim potansiyeli araştırılacaktır. Proje sonuçları ile atıksu arıtma sorunlarına etkin ve yenilikçi çözümler getirilmesi, uluslararası bilgi paylaşımına katkıda bulunulması ve yeni uluslararası işbirliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca proje bütçe imkânlarıyla lisans ve lisansüstü öğrenciler için TÜBİTAK bursu sağlanacaktır.

20201109_120012 (1).jpg (176 KB)

HIZLI ERİŞİM