Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Mete Tayanç ve Doç. Dr. Kamil Erkan hazırlanmış araştırma projesi Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) tarafından kabul edilmiştir.

Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Mete Tayanç (yürütücü) ve Doç. Dr. Kamil Erkan (araştırmacı) tarafından önerilmiş olan ‘Kuyu Sıcaklıklarının Paleoiklimsel Rekonstrüksiyonu ile Kuzeybatı Türkiye’de İklim Değişikliğinin Araştırılması’ başlıklı araştırma projesi Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) tarafından kabul edilmiştir.

                                         MTayanc.jpg (45 KB)Kamil_Erkan.gif (72 KB)

 

HIZLI ERİŞİM