Mühendislik FakültesiÇevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre ve Enerji Çalıştayı 08 Aralık Perşembe

 

Üniversitemiz “Çevre Teknolojileri” Ar-Ge Strateji belgesinin oluşturulması çalışmaları aşağıdaki 5 alt başlık üzerinden devam etmekte ve farklı alanlarda görüşlerin alınarak değerlendirildiği çalıştaylar sürmektedir.

Çevre Teknolojileri Alanında Disiplinler Arası Ortak Proje İmkânlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

"Yerel Yönetimlerde Su ve Atıksu Çalıştayı"

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Toplanması ve Arıtımı
İçme Suyu Temini ve Arıtımı
Arıtma Çamurları, Katı ve Tehlikeli Atıklar, Toprak Kirliliği
Hava Kirliliği
Çevre ve Enerji

08 Aralık 2016 Perşembe günü gerçekleştirilecek "Çevre ve Enerji" konulu çalıştaya tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz davetlidir.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×