Tamamlanmış Projeler

2023

"İç Anadolu Bölgesindeki Jeotermal Sistemlerde Topoğrafya Etkisinin Araştırılması"

TÜBİTAK 1002

Proje No: 122Y397   01/12/2022 - 01/06/2023

“Karayollarında Gürültü Bariyeri Uygulamalarının Kent Içi Çevresel Gürültü Ve Hava Kirliligine Etkilerinin Incelenmesi”

TÜBİTAK 1002

Proje No: 122Y248 / 01/09/2022 - 01/03/2023

M.N. TEZEL OĞUZ, S.S. KESKİN

2022

Kuyu Sıcaklıklarının Paleoiklimsel Rekonstrüksiyonu ile Kuzeybatı Türkiye’de İklim Değişikliğinin Araştırılması

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)

PROJE NO: TUJJB-TUMEHAP-2020-03/ 20/11/2020 – 20/11/2022

Mete TAYANÇ, Kamil ERKAN

2021

N. Semerci (Yürütücü), “Arıtma çamuru külünden biyoliç ile fosfor geri kazanımı”, FEN-C-YLP-250919-0273, 2019-2021, 19.839 TL, 2019-2021

N. Semerci (Yürütücü), “Arıtma tesisleri süzüntü sularından manyetik nanoparçaçık kullanarak fosfat geri kazanımı”, FEN-C-YLP-100719-0251, 2019-2021, 19.940 TL, 2019-2021

 N. Semerci (Yürütücü), “Yüksek Organik Yüke Sahip Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Dinamik Membran Reaktörlerinde Arıtımının İncelenmesi”, FEN-C-DRP-120417-0182, 29.920 TL, 2017-2021

2020

Kırklareli'de Partiküler Madde ve Bulk Birikim Çalışması: Şehir ve Kırsalda Partiküler Madde Kirliliğinin İstatistik ve Fiziksel Modellerle Değerlendirilmesi

TÜBİTAK
Proje No: 116Y163 / 15.07.2017-24.12.2020
B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ, R.M. FLORES-RANGEL

Nanoparçacıkların Zenginleştirilmiş Anammox Kültürü Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
TÜBİTAK 3001
Proje No: 117Y214/ 01.03.2018-01.03.2020
D. AKGÜL, B.MERTOĞLU

Anaerobik Biyo-sızma ve Membran Ayrım İslemleri ile Aritma Çamurlarindan Metal Ayırma ve Uzaklaştırma
TÜBİTAK 1001
Proje No: 116Y227 / 15.03.2017-15.03.2020
A.E. TUĞTAŞ, B. ÇALLI

Farklı Biyosorbentler ile Sucul Ortamlardan Bisfenol A Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-B-120418-0163 / 2018-2020
Z.S. CAN, E. TOKSOY-ÖNER, S. GENÇ, G.G. HACIOSMANOĞLU

Fermente Aktif Çamur Sentrat Sularından Strüvit Biyomineralizasyonu ile Fosfor Geri Kazanımı,       

TÜBİTAK 1002, N. Semerci (Yürütücü),45.000 TL, 2019-2020

2019

Tuz Gölü Sedimanlarında Mineral ve Element Konsantrasyon Profilleri Çıkarılarak Olası Kirletici Faktörlerin Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi,
Proje no: FEN-A-120613-0267, 10.02.2016-10.02.2019
Ö. ÇINAR, S.S. KESKİN

Anammox Sisteminde Kadmiyum İnhibisyonunun Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi,

Proje no: FEN-A-111017-0583 /10.2017-10.2019
K. YAPSAKLI, B. MERTOGLU, C. KALKAN AKTAN 

Zenginleştirilmiş Anammox Kültüründe Çinko Oksit Nanoparçacık İnhibisyonunun Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-200716-0377/ 20.07.2016-20.01.2019
D. AKGÜL, B. MERTOĞLU

Manyetik Nanoparçacıklar Kullanılarak Endokrin Bozucu Maddelerin Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-DRP-110117-0022 11.01.2017-11.01.2019
Z.S. CAN, G.G. HACIOSMANOĞLU

2018 

Arıtma Çamuru Külünden Biyoliç ve Elektrodiyaliz ile Fosfor Geri Kazanımı
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-100616-0278: 2016-2018
N. SEMERCİ, B. KUNT

Atmosferik Aerosellerde  PM 2.5 ve Saatlik Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No: 115Y625 / 15.04.2016-15.04.2018
R.M. FLORES-RANGEL, H. ÖZDEMİR, B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ

Atıksuların tarımsal sulamada kullanımının getireceği kimyasal risklerin değerlendirilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi

Proje No: FEN-C-DRP-110913-0382/ 11.9.2013-11.09.2018
K. YAPSAKLI, C. KALKAN AKTAN

Ortam Havasındaki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Karakterizasyonu İçin Termal Desorpsiyon GCMS Metodu Geliştirilmesi ve Validasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-090217-0060 09.02.2017-09.02.2018
R.M. FLORES-RANGEL, A.E. GÖK 

Zenginleştirilmiş Anammox kültüründe ağır metallerin kısa süreli etkisi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi

Proje No: FEN-C-YLP-200716-0383/ 20.07.2016- 10.02.2018.
K. YAPSAKLI, A.E. UZUNHASANOĞLU

Sıfır Değerlikli Demir Nanoparçacık (nZVI) ve nZVI/Fullerene Nanokompoziti ile Nonilfenol ve Oktilfenol Gideriminin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No: 114Y431 / 01.08.2016-01.08.2018
E. ERDİM, Z.S.CAN, E. SOYER, S.GENÇ, E. S. PEHLİVANOĞLU MANTAŞ

Sıvı-Katı Akışkanlaşmasında Duvar Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
TÜBİTAK

Proje No: 216M427 / 15.06.2017-15.06.2018
Ö. AKGİRAY, E. SOYER

Uzak etkileşim Paternlerinin Türkiye İkliminde Ekstrem Etkileri
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-091116-0499: 2016-
M. TAYANÇ, T. HAJILI

TiO2 Nanoparçacıklarının Anammox Bakterileri Üzerindeki Kısa ve Uzun Süreli Etkileri
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-090217-0054/ 09.02.2017-09.02.2018
D. AKGÜL, A.Ö. YAR

Çinko Oksit Nanoparçacıklarının Anammox Prosesi Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-090217-0053/ 09.02.2017-09.02.2018
D. AKGÜL, S. CAN

2017

Çok boyutlu sıvı kromatografi (2D-LC) sistemleri kullanarak organik aerosollerin ayrışma modellemesi ve gelişiminin belirlenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 116Y041 / 15.07.2016-15.07.2017
R.M. FLORES-RANGEL

Atık Aktif Çamurdan Ozonlama ve Mikrodalga ile Fosfor Geri Kazanımının İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP- 131216-0546: 2016-2017
N. SEMERCİ, S. ÇOŞGUN

Yüksek Azot İçeren Organik Atıklardan Biyogaz Üretiminde İz Element İlavesi ve Amonyak Uzaklaştırma İşleminin Etkileri
TÜBİTAK

Proje No: 113Y333 / 15.02.2014-15.02.2017
B. ÇALLI, A.E. TUĞTAŞ, A. BAYRAKDAR

Çeşitli Filtre Malzemelerinin Geri Yıkama Sırasındaki Akışkanlaşma Davranışlarının İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-DRP-100713-0332:10.07.2013-2017
Ö. AKGİRAY, E. SOYER, S.Y. HUNCE

Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin ve Ara Ürünlerinin LC-MS/MS ile Ölçümü ve Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi
TUBITAK
Proje No: 114Y487 (1003) 
E. PEHLİVANOĞLU-MANTAŞ, E. AYDIN, S. DOĞRUEL, E.ERDİM, Y. YÜRÜM, A. YÜRÜM

Uçucu Yağ Asitlerinin Kompozit Pervaporayon Membranları ile Sızıntı Suyundan Ayrılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-110316-0102/2016-2017
A.E.TUGTAS

2016 

Kuyu Sıcaklık-Derinlik Ölçüm Sistemi Geliştirme ve Türkiye'de Son İki Yüzyıllık İklim Değişiminin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No: 113R019 / 01.11.2013-01.05.2016
K. ERKAN, M. TAYANÇ, M. DOĞRUEL, B.O. AKKOYUNLU

Kuyu Sıcaklık-Derinlik Verilerinin Paleoiklimsel Modellemesi ve Batı Anadolu'da Yakın Zamanlı İklimsel Değişimler için Uygulanması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-110915-0437 / 11.09.2015-11.09.2016
K.ERKAN, M.O. İNAL

Levan Biyopolimeri ile Kaplanmış Manyetik Nanoparçacık Sentezlenmesi ve Cu(II) Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-100713-0321: 10.07.2013-10.07.2015
Z.S. CAN, E.T. ÖNER, S. GENÇ, G.G. HACIOSMANOĞLU, Ö. ATEŞ

Üniversitelerin Sürdürülebilir Geleceğinin İnşası için PESTLE Analizi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:      10.06.2015-10.06.2016
R. BAKOĞLU, D. DUMLUDAĞ, Z. BEŞPINAR, E. BULUT, Ş.G. KÜÇÜKGÜZEL, İ. EDİN, Z.S. CAN, G.G. HACIOSMANOĞLU, S. ÖZEL, F.N. SAYĞAN

Tuz Gölü Sedimanlarında Mineral ve Element Konsantrasyon Profilleri Çıkarılarak Olası Kirletici Faktörlerin Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-120613-0267: 12.06.2013-2016
S.S. KESKİN, Ö. ÇINAR

Anaerobik Dinamik Membran Biyoreaktör
TÜBİTAK
Proje No: 114Y842 / 01.04.2015-01.04.2016
N. SEMERCİ, B. ÇALLI

Sıfır Değerlikli Demir Nanoparçacik İle Sulu Çözeltilerden Nonilfenol Giderimi  
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:  FEN-C-YLP-110915-0440     11.09.2015-11.09.2016
E. TEKEV, E. ERDİM

Nanoteknolojinin Su/Atıksu Arıtım Uygulamaları
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-E-120314-0066 / 12.03.2014-12.03.2016
M. TAYANÇ, E. ERDİM

Tabakalaşmış Akışkan Yataklı Reaktörlerde Amonyum İyonu Giderimi: Akışkanlaşma Hızı ve Tabaka Sayısı Etkisi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-121114-0367: 12.11.2014-08.01.2016
E. SOYER, G. ARSLAN

Tıkanmaya Karşı Dirençli TiO2-Polisülfon Ultrafiltrasyon Membranları Üretimi ve Karakterizasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-121114-0366: 12.11.2014-2016
E. SOYER, B.M. CERRAH

2015 

Atıksuların yeniden kullanımında oluşacak kimyasal ve patojenik risklerin lizimetre düzeneğinde araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi,

FEN-A-120613-0269/12.06.2013-12.06.2015
K. YAPSAKLI, C. KALKAN

Süzülen Yataklı Anaerobik Reaktörde Üretilen Uçucu Yağ Asitlerinin Pervaporasyon ile Sızıntı Suyundan Ayrılması
TÜBİTAK 3501
Proje No: 112Y218 / 01.11.2012-01.11.2015
A.E. TUĞTAŞ, N. DURMAZ HİLMİOĞLU, E. SOYER, B. ÇALLI

Eş Zamanlı Sülfür ve Nitrat Giderimi için Kullanılan Mikrobiyal Yakıt Hücresi ve Sabit Yataklı Biyoreaktörün Performanslarının Karşılaştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-100713-0323: 10.07.2013-10.07.2015
B. ÇALLI, A. BAYRAKDAR

İçme Suyunda Filtrasyon Çalışmaları
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-E-040413-4628: 04.04.2013-04.04.2015
Ö. AKGİRAY

Atıksulardan Biyolojik Fosfor Gideriminde Ultrason Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-YLP-090512-0156: 09.05.2012-2015
B. ALPASLAN KOCAMEMİ, A.M. SAATÇI, N. SEMERCİ

Batı Anadolu'da İklim Değişiminin Kuyu Paleoiklim Yöntemiyle Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A -100413-0127: 10.04.2013-10.04.2015
K. ERKAN, M. TAYANÇ

Atıksuların Yeniden Kullanımında Oluşacak Kimyasal ve Patojenik Risklerin Lizimetre Düzeneğinde Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-120613-0269: 12.06.2013-12.06.2015
K. YAPSAKLI, Ç. KALKAN

Türkiye’deki Rüzgar Enerji Potansiyelinin İstatistiksel Analizi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-090414-0102, 2014-2015
M. TAYANÇ, H. ARSLAN

Organik Katı Atığın Anaerobik Fermentasyonu ile Üretilen Uçucu Yağ Asitlerinin Membran Kontaktör ile Sıvı Fazdan Ayrılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-100413-0126: 10.04.2013-10.04.2015
A.E. TUĞTAŞ, H. YEŞİL, B. ÇALLI 

2014

Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılmak Üzere Nano-Kompozit Membran Üretimi ve Nanoparçacık Geri Salımının Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No: 112Y064 / 01.12.2012-01.12.2014
E. SOYER, A.E. TUĞTAŞ, E. ERDİM, H.Y. ERBİL, B. ÇALLI

Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Patojenlerin Real-Time Pcr Metodu Kullanılarak Tespiti
TÜBİTAK
Proje No: 113Y304 / 28.06.2013-28.06.2014
K. YAPSAKLI

Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Patojenlerin Real-Time PCR Metodu Kullanılarak Tespiti
TÜBİTAK 
Proje No: 113Y304/ 1.08.2013-1.08.2014 
K. YAPSAKLI, C. KALKAN AKTAN

Biyo-Elektrokimyasal Sistemlerde Sülfür ve Nitrat Giderimi
TÜBİTAK
Proje No: 112Y390 / 15.03.2013-15.03.2014
B. ÇALLI, A.E. TUĞTAŞ, A. BAYRAKDAR

Su Mercimeği (Lemna Minor) Kullanarak Evsel Atıksulardan Nutrient ve Ağır Metal Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-130313-0083: 13.03.2013-13.03.2014
O. GÖKYAY, M. BALCIGİL

Su Arıtımında Kullanılacak Gümüş Nanoparçacık Katkılı Polimerik Ultrafiltrasyon Membranı Üretimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-100713-0335: 10.07.2013-10.07.2014
E. SOYER, K. EREN

2013

Farklı Özelliklerdeki Parçacıklardan Oluşan Granüler Yatakların Sıvılarla Akışkanlaşması Sırasındaki Genişlemesi
TÜBİTAK
Proje No: 112Y233 / 15.11.2012-15.11.2013
Ö. AKGİRAY, E. SOYER

Direkt Filtrasyonda Geri Kazanılmış Pulverize Cam Kullanımı
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-B-130511-0156: 13.05.2011-13.11.2013
E. SOYER, Ö. AKGİRAY, E. ERDİM

Türkiye'de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi
TÜBİTAK
Proje No: 107G267: 01.05.2009-01.04.2013
Z.S. CAN, B. ÇALLI, B. MERTOĞLU, O. GÖKYAY, D. AKGÜL, B. YAZICI

2012

Anoksik Ortamda Biyolojik Fosfor Gideriminin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 108Y319: 2009-2012
N. SEMERCİ, B. ALPASLAN KOCAMEMİ, N. BAKICI, M. HASILCI

Düzenli Depo Sahalarındaki Sızıntı suyu Karakterizasyonu, Arıtma Alternatifleri ve Mevcut Tesislerin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 108Y269: 2009-2012
B. MERTOĞLU, B. ÇALLI

Türkiye’deki Katı Atık Depo Sahası Sızıntı Sularının Karakterizasyonu ve Arıtma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-DRP-060510-0145: 06.05.2010-06.05.2012
B. MERTOĞLU, D. AKGÜL 

Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinde Anoksik Fosfor Giderimi Yapabilen Organizmaların Varlığının Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-031210-0292: 03.12.2010-03.12.2012
N. SEMERCİ, M. AYHAN 

Evsel Atıksularda Azot Giderimi için ANAMMOX Prosesinin Uygulanabilirliği
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-060911-0282: 06.09.2011-06.09.2012
B. ALPASLAN KOCAMEMİ, D. DİTYAPAK

Kaldnes Halkası Dolgulu ANAMMOX Sisteminde Serbest Amonyak İnhibisyonunun İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-080410-0075: 08.04.2010-08.04.2012
K. YAPSAKLI, O. GÖKYAY

Sünger Filtre ile Çamur Yoğunlaştırma
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-080410-0083: 08.04.2010-08.04.2012
O. GÖKYAY, K. YAPSAKLI

Yağış Alt-Olay Örneklemesi ve Analizi ile Bulut Altı Temizleme Mekanizmasının İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 109R022: 01.04.2010-01.04.2012
B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ, M. DOĞRUEL, S.D. ŞAM, S. ŞAM 

2011

Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) Prosesi ile Atıksulardan Biyolojik Olarak Azot Gideriminin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 108Y120: 01.10.2008-01.10.2011
B. ALPASLAN KOCAMEMİ, N. SEMERCİ, E. KEKLİK

Atıksuların Yeniden Kullanılabilirliği Amacına Yönelik Biyolojik Aktif Karbon (BAK) Kullanımı
TÜBİTAK
Proje No, 109Y205: 20.01.2010-20.01.2011
K. YAPSAKLI, 

Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarından Ozonlama ile Fosfor Geri Kazanımın İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-A-300409-0117: 30.04.2009-30.04.2011
N. SEMERCİ, B. ÇALLI, A. KERÇ, B. ALPASLAN KOCAMEMİ

Mikrobiyal Yakıt Pillerinde Bulunan Aktif Türlerin Tespiti
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-C-YLP-300609-0223: 30.06.2009-30.06.2011
ÇALLI, Barış; YILMAZ, Elif

Organik Atıksu Arıtan Mikrobiyal Yakıt Pilleri ile Doğrudan Elektrik Üretimi
TÜBİTAK
Proje No, 108Y008: 15.06.2008-15.06.2011
ÇALLI, Barış; MERTOĞLU, Bülent

Tuz Gölü Sedimanlarında Element Konsantrasyon Profillerinin Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-C-YLP-031210-0305: 03.12.2010-02.12.2011
KESKİN, S.Sinan; GÜNER, Özlem

2010

Biyo-elektrokimyasal Atıksu Arıtımı
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-A-110908-0229: 11.09.2008-11.09.2010
ÇALLI, Barış; MERTOĞLU, Bülent; TUFAN Deniz

Biyolojik Aktif Karbonla Gerçekleştirilen İleri İçme Suyu Arıtma Sistemindeki Hassas Bakteri Türlerinin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-A-060308-0045: 06.03.2008-06.03.2010
SAATÇI, Ahmet M.; YAPSAKLI, Kozet; MERTOĞLU, Bülent

Bursa Hamitler Katı Atık Depo Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-C-YLP-300609-0222: 30.06.2009-30.06.2010
ÇALLI, Barış; KAŞIKÇI, Korkut

İstanbul’daki Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Endokrin Bozucu Maddelerin Taranması ve Giderim Yöntemlerinin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 108Y140: 01.11.2008-01.11.2010
CAN, Zehra Semra; KERÇ, Aslıhan; FIRLAK, Melike; EVCİMEN, Serkan

Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Ön Kimyasal Oksidasyon Sonrası Aktif Karbon/Aktif Çamur Yöntemiyle Geri Kullanım Amaçlı Arıtılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-A-030408-0079: 01.05.2008-01.05.2010
CAN, Zehra Semra; ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge; SEMERCİ, Neslihan; ÇAKIR, Emel; KUŞ DEMİRCİOĞLU, Çiğdem

2009

Anoksik Ortamda Biyolojik Fosfor Gideriminin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 108Y319: 2006-2009
SEMERCİ, Neslihan; ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge; BAKICI, Nevin; HASILCI, Mustafa Kemal

Seçilen Bir Hastanede İç Ortam Havası Partikül Madde Kütle ve Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-C-YLP-181208-0278: 18.12.2008-17.12.2009
KESKİN, S. Sinan; KILIÇ, Selen

Türkiye’de İklim Değişikliği: İstanbul’da Yeni Bir Gözlem Ağı ve Tarihsel Veriler
TÜBİTAK
Proje No, 106Y258: 01.01.2007-01.01.2009
TAYANÇ, Mete; DOĞRUEL, Murat; AKKOYUNLU, Bülent O.; İM,Ulaş

2008

Aktif Gen Miktarının Tespitinde Real-Time PCR Sisteminin Kullanımı
TÜBİTAK
Proje No, 107T281: 01.07.2007-01.07.2008
MERTOĞLU, Bülent; ÇALLI, Barış; YAPSAKLI, Kozet

Kısıtlı Oksijen Şartlarında Kısmi Nitrifikasyon/Nitritifikasyon Proseslerinin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, ÇAYDAG- 107Y117: 01.07.2007-01.07.2008
ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge; ÇİÇEK, Esra

Otomatik ve İnternet Erişimli Yağış Alt-Olay Örnekleme ve Analiz
TÜBİTAK
Proje No, 105Y313: 01.05.2006-01.07.2008
AKKOYUNLU, Bülent Oktay; TAYANÇ, Mete; DOĞRUEL, Murat

Türkiye’deki Güncel Veri Bankası ile İklim Değişikliğinin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 106Y212: 2006-2008
TAYANÇ, Mete

2007

Biyolojik Atıksu Arıtma Proseslerindeki Mikroorganizmaların Moleküler Mikrobiyolojik Teknikler ile İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-KPS-100105-0075: 10.01.2005-10.01.2007
SAATÇI, Ahmet Mete; YÜKSELEN, Mehmet Ali; BİRBİR, Meral; MERTOĞLU, Bülent; ÇALLI, Barış

Hızlı Filtrasyonda Çift Malzemeli Filtre Yatağı ve Geri Kazanılmış Pulverize Cam Kullanımı ve Silika Kumu ile Mukayesesi
TÜBİTAK
Proje No, 104M435: 01.07.2005-01.07.2007
AKGİRAY, Ömer; SAATÇI, Ahmet Mete ELDEM, Nursen Öz; SOYER, Elif

Yüksek Organik Madde İçeren Sularda Flok Yapısının İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 104Y269: 2005-2007
YÜKSELEN; Mehmet Ali; GÖKYAY, Orhan; YAPSAKLI, Kozet; CAN, Zehra Semra; GREGORY, John; ŞAM, Serdar

2006

Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerindeki Nitrifikasyon Bakterilerinin Türlerinin ve Aktivitelerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK
Proje No,104I031: 01.07.2004-01.10.2006
SAATÇI, Ahmet Mete; ÇEÇEN, Ferhan; YÜKSELEN, Mehmet Ali; MERTOĞLU, Bülent; GİRGİN, Emine

Çevre Örneklerinin ED-XRF Analizinde Kullanılan Temel Parametre Tekniğinin Monte Carlo Simülasyon Sonuçları ile Karşılaştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-054/070403: 07.04.2003-06.04.2006
KESKİN, S. Sinan; TOMBAKOĞLU,Mehmet; BEKAR,Kürşat B.; EKMEKCİOĞLU, Dağhan; FERSİZ, Necdet

Güneş Enerjisi ile Çalıştırılan Su Arıtma Sisteminde Dezenfeksiyon Veriminin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 105Y246: 01.10.2005-01.04.2006
KERÇ, Aslıhan; ÖZYILMAZ, Sinem

Hava Kalitesi Ölçüm Sistemlerinin Kurulması
TÜBİTAK
Proje No, 104I025: 2004-2006
AKKOYUNLU, Bülent Oktay; TAYANÇ, Mete

İçme Suyu Arıtımında Biyolojik Aktif Karbon (BAK) Uygulanması
TÜBİTAK
Proje No, İÇTAG-Ç110: 01.07.2004-01.07.2006
CAN, Zehra Semra; ÇEÇEN, Ferhan; SAATÇI, Ahmet M.; KERÇ, Aslıhan; YAPSAKLI, Kozet

İlköğretim Okullarında İç Ortam Havası Parçacık Madde Elementel Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-YYP-201205-0240: 20.12.2005-19.12.2006
KESKİN, S. Sinan; EKMEKCİOĞLU, Dağhan

Katı Atıkların Stabilizasyonuna Bağlı Olarak Depo Sahasındaki Mikrobiyal Dağılımda Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 105Y245: 01.10.2005-01.10.2006
ÇALLI, Barış; YÜKSELEN, Mehmet Ali; DURMAZ, Selçen

Kimyasal Oksidasyon ile Ön Arıtımın İçme Sularında Doğal Organik Maddelerin Koagülasyon/Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Giderimine Etkilerinin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN-YYP-210205-0084: 21.02.2005-21.02.2006
KERÇ, Aslıhan

2005

Gebze-Kocaeli Endüstri Bölgesinde Hava Kirliliği Emisyon Envanterinin Hazırlanması, Emisyon Dağılımının Modellenmesi, Deprem Etkisinin Belirlenmesi; Tüpraş Yangınının Modellenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 100Y062: 2000-2005
TAYANÇ, Mete; KARACA, Mehmet; TURCO, Richard Peter; YÜKSELEN, Mehmet Ali; GÜRCAN, Tamer; SAKA, Kerem; ANBAR, Aziz; KÜPÇÜ, Mutlu

İstanbul Kömürcüoda Katı Atık Depo Sahası Sızıntı Suyu için Uygun Arıtma Tekniklerinin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No, 104I070: 01.01.2005-31.12.2005
ÇALLI, Barış; MERTOĞLU, Bülent

Yukarı Akışlı Havalandırmalı Biyofilm Sisteminde Nitrifikasyon Kültürü Tarafından Trikloroetilenin Giderimi
TÜBİTAK
Proje No, İÇTAG / A 052: 01.10.2004-01.10.2005
ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge; ÇEÇEN, Ferhan

2004

Otomatik Yaş/Kuru Birikim Örnekleme Cihazı Geliştirme ve İstanbul’da Yaş Birikim Örnekleme
TÜBİTAK
Proje No, 103Y109: 01.07.2003-01.07.2004
AKKOYUNLU, Bülent Oktay; TAYANÇ, Mete

Sürekli pH ve ORP Takibibene Dayalı Biyolojik Azot Giderimi Sisteminde Nitrifikasyon Bakterilerinin Dağılımının Moleküler Tekniklerle İncelenmesi
TÜBİTAK Proje No, 103I001: 01.05.2003-01.05.2004
ÇALLI, Barış; YÜKSELEN, Mehmet Ali; MERTOĞLU, Bülent; GİRGİN, Emine

Trikloroetilenin Nitrifikasyon Sistemlerinde Kometabolik Gideriminin İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, İÇTAG / A 038: 01.05.2003-01.05.2004
ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge; ÇEÇEN, Ferhan

2003

İstanbul’un Çeşitli Yerlerinde Yaş Birikim, Kuru Birikim ve Parçacık Örnekleme: Yağış Kompozisyonunun ve Atmosferik Kurşun Seviyelerinin Belirlenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FEN 2002KI20450: 01.01.2002-01.01.2003
AKKOYUNLU, Bülent Oktay; TAYANÇ, Mete

İstanbul’da Yağış Kompozisyonunun İncelenmesi ve Parçacık Örnekleme
TÜBİTAK
Proje No, BSE-071/171001: 2001-2003
TAYANÇ, Mete; AKKOYUNLU, Bülent Oktay

Sızıntı Suyu Arıtan Anaerobik Reaktörlerdeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Tekniklerle İncelenmesi
TÜBİTAK
Proje No, 102I058: 15.07.2002-15.10.2003
SAATÇI, Ahmet Mete; ÇALLI, Barış; MERTOĞLU, Bülent

2002

Methodology, Focalization, Evaluation and Scope of the Environmental Impact Assessment
NATO CCMS
Project, 1997-2002
TAYANÇ, Mete (Araştırmacı)

2001

An Assessment of Spatial and Temporal Variation of Sulfur Dioxide Levels over İstanbul, Turkey
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, BSE-DYD-070/181000: 2000-2001
TAYANÇ, Mete

A Study of Sulfur Dioxide Distribution over İstanbul, Turkey and Preliminary Results of Neural Network Analysis
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, BSE-DYD-065/181000: 2000-2001
TAYANÇ, Mete

Chemical Analysis of the Major Ions in the Precipitation of İstanbul, Turkey
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, BSE DYD-064/181000: 2000-2001
TAYANÇ, Mete

Ozon/Formik Asit Sisteminin İleri Oksidasyon Yöntemi Olarak İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, 2000/FEN-6: 24.05.2000-24.05.2001
CAN, Zehra Semra; KERÇ, Aslıhan

2000

İstanbul’da Fotokimyasal ve Endüstriyel Kirleticilerin Analizi ve Modellenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, 1998/FE-18: 1999-2000
TAYANÇ, Mete

Türkiye'de İklim Değişiminin Araştırılması ve Modellenmesi: Stratosferik Ozon Delinmesinin, Küresel Isınmanın ve El Nino Akıntısının Etkileri
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FE DYD-30: 1998-1999
TAYANÇ, Mete

1999

Ağır Metallerle Kirletilmiş Toprakların İyileştirilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FE-1998-15: 1998-1999
YÜKSELEN, Mehmet Ali; ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge

İstanbul'da Fotokimyasal ve Endüstriyel Hava Kirleticilerinin Ölçülmesi ve Kirliliğin Emisyon Envanterlerinin Çıkarılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FE DYD-32 ve FE DYD-33: 1998-1999
TAYANÇ, Mete

Şehirlerdeki Düzensiz Kentleşmenin Yağış ve Sıcaklık Rejimleri Üzerindeki Etkisi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FE DYD-31: 1998-1999
TAYANÇ, Mete

1998

İstanbul’da Hava Kirliliği Emisyonunun, Dağılımının ve Dolaşımının Modellenmesi ve İklim Değişimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No, YDABÇAG 519/A: 1997-1998
TAYANÇ, Mete

Toprakta Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FE-DYD-39: 1997-1998
YÜKSELEN, Mehmet Ali; ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge

1997

Kesikli Akan Atıksularda Organik Kirleticilerin ve Azotun Paket Arıtma Birimi ile Giderilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, 1996 FEN-FB4: 1996-1997
YÜKSELEN, Mehmet Ali; KERÇ, Aslıhan; ALPASLAN KOCAMEMİ, Bilge

Türkiye’de Şehirleşmenin Hava Kirliliği ve İklim Değişimi Üzerindeki Etkilerinin Tespiti ve Sonuçlarının Modellenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No, FB DYD-2: 1996-1997
TAYANÇ, Mete

  


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 15.05.2024 12:27:54 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM