İntibak

 

02.04.2021

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İntibak Komisyonu Usul ve Esasları

 

 1. Öğrencinin önceden aldığı dersin içeriği intibak edilmek istenen bölümün ilgili ders içeriği ile karşılaştırılır. İki ders içeriğinin en az %90 benzerliği esastır.
 2. İntibak ettirilmek istenen dersin %100 İngilizce olarak işlenmiş olma şartı aranır. Bu şarta uymayan dersler kesinlikle intibak ettirilmez.
 3. İntibak ettirilmek istenen dersin AKTS kredisinin en az bölüm dersi AKTS’si kadar olması gereklidir. Daha düşük AKTS’li dersler intibak ettirilmez.
 4. Birbirinin devamı niteliğindeki 2 ders tek ders olarak intibak ettirilebilir. Bu durumda, iki dersin AKTS toplamı, intibak ettirilecek dersten daha büyük olmalıdır.
 5. Afla gelen öğrencilerin önceki müfredatının ne olduğuna bakılmaksızın, bölümün güncel müfredatına yeniden intibak ettirilmesi sağlanır.
 6. Çift anadal intibakı için bölümün güncel anadal müfredatı esas alınır.
 7. YANDAL öğrencilerinin intibakı için bölümün güncel YANDAL müfredatı göz önünde bulunur.
 8. İntibak komisyonu tarafından hazırlanan ve onaylanan intibak raporu, Bölüm Başkanı’nın oluruna sunulur.
 9. Tüm intibak uygulamalarımızda ve belirsiz durumların çözümü için aşağıda listelenmiş olan yönetmelikler dikkate alınır.
  1. Marmara Üniversitesi, “Muafiyet ve İntibak işlemleri Yönergesi” (28 Temmuz 2015/3376) https://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_v21.pdf
  2. Marmara Üniversitesi, “Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Ana dal Programı Yönergesi” (07 Temmuz 2020/399-8) https://www.marmara.edu.tr/dosya/www/mevzuat/2022/MU_onlisans%20ve%20lisans_programlari_arasindaki_cift_anadal_programi_yonergesi_v11-26.10.20222.pdf
  3. Marmara Üniversitesi, “Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” (7 Temmuz 2020 / 399 – 7) https://www.marmara.edu.tr/dosya/www/mevzuat/2021/onlisans_lisans_yatay_gecis_v14_13.07.2021.pdf

ÇAP İNTİBAK DERS LİSTESİ

 1. Fakülte içi programlar

Mühendislik Fakültesi bünyesindeki farklı lisans programlarından, Çevre Mühendisliği programında ÇAP yapacak öğrenciler için aşağıdaki derslerin intibak ettirilmesi uygundur (Tablo 1).

Tablo 1. Fakülte içi programlardan gelen ÇAP öğrencileri için intibak ettirilecek ders listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi - AKTS

CHEM1101a

General Chemistry I

4

MATH1001

Calculus I

6

ME1161

Engineering Drawing

5

PHYS1101

Physics I

4

PHYS1103

Physics Lab I

2

TRD121

Türk Dili I

2

ISG121

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

Tüm NTE dersler

Non-Technical Elective

3

CHEM1102

General Chemistry II

4

CSE1123

Introduction to Computing

5

MATH1002

Calculus II

6

PHYS1102

Physics II

4

PHYS1104

Physics Lab II

2

TRD122

Türk Dili II

2

ISG122

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2

MATH2055

Differential Equations

4

ECON2004

Engineering Economy

4

MATH2059

Numerical Methods

4

STAT2054

Statistics for Engineers

4

UExxx

University Elective

3

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

ATA122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

 a:CHEM1101 dersinin laboratuvar kısmının intibakı, komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

 1. Fakülte dışı programlar

İngilizce olmayan programlardan gelen ÇAP öğrencileri için Tablo 2’de yer alan dersler dışında hiçbir ders intibak ettirilmeyecektir.

Tablo 2. Fakülte dışı programlardan gelen ÇAP öğrencileri için intibak ettirilecek ders listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi - AKTS

TRD121

Türk Dili I

2

TRD122

Türk Dili II

2

ATA121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

ATA122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

ISG121

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

ISG122

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2

İngilizce veya %30 İngilizce olarak uygulanan programların müfredatları, İntibak Komisyonu tarafından incelenerek içeriği uygun olan derslerin intibakı gerçekleştirilecektir.

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 19.12.2023 09:31:45 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM