Devam Eden Projeler

İyonik Fonksiyonel Grup İçeren Selüloz Bazlı Köpük Sentezi ve Atıksu Arıtımında Kullanımı
TÜBİTAK 2521
Proje No: 120N633 / 2020-2022
Z.S. CAN, G.G. HACIOSMANOĞLU

Kuyu Sıcaklıklarının Paleoiklimsel Rekonstrüksiyonu ile Kuzeybatı Türkiye’de İklim Değişikliğinin Araştırılması
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)
PROJE NO: TUJJB-TUMEHAP-2020-03/ 20/11/2020 – 20/11/2022
Mete TAYANÇ, Kamil ERKAN

İstanbul’da İnce Aerosollerin (PM2.5) Yüksek Zaman Çözünürlüklü Kimyasal Bileşimi
TÜBİTAK 2515
Proje No: 118Y542 / 15/10/2019 – 15/10/2022
Rosa M Flores, Bulent Akkoyunlu, Mete Tayanc

İstanbul atmosferindeki organic aerosollerin karakterizasyonu ve kaynak dağılımı, Beşiktaş raporu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-110718-0398 11.07.2018-11.07.2020
R.M. FLORES-RANGEL, B. ÇELIK

İnce Atmosferik Parçacıklarda Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Karakterizasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-150218-0062 / 15.02.2018-15.02.2020
R.M. FLORES-RANGEL, E. MERTOĞLU

Fermente Aktif Çamur Sentrat Sularından Strüvit Biyomineralizasyonu Ile Fosfor Geri Kazanımı
TÜBİTAK 1002

Proje No: 118Y532 / 1.04.2019-1.04.2020
N. SEMERCİ, S. ÇOŞGUN

Yüksek Organik Yüke Sahip Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Dinamik Membran Reaktörlerinde Arıtımının İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-120417-0182: 2017-2020
N. SEMERCİ

Sera gazlarının Azaltımı ve Nütrient Giderimi Amacıyla İnovatif Damo (Denitriye Anaeorobik Metan Oksidasyonu) –Anammox (Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu) – Mikroalgal Entegre Arıtım Sisteminin Araştırılması;
TÜBİTAK 1001

Proje No: 118Y195 / 2019-2021,
T.H. ERGÜDER, B. ALPASLAN KOCAMEMİ

Zeytin Endüstrisi Atıksularından Geri Kazanılan Polifenoller ile Metalik Nanoparçacık Sentezi ve Atıksu Arıtımında Kullanımı 
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:   FEN-A-110618-0336  11.06.2018-11.06.2020 
Z.Y. ÖZKAN, E. ERDİM 

Anammox Prosesi ile Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR) Sistemlerinde Azot Giderimi
TÜBİTAK 1001
Proje No: 117Y103 / 01.03.2018-01.03.2021
 B. ALPASLAN KOCAMEMİ (Yürütücü), E. ERDİM (Araştırmacı), H. KURT (Danışman),K.CHANDRAN (Danışman)

Kırklareli'de Partiküler Madde ve Bulk Birikim Çalışması: Şehir ve Kırsalda Partiküler Madde Kirliliğinin İstatistik ve Fiziksel Modellerle Değerlendirilmesi
TÜBİTAK

Proje No: 116Y163 / 15.07.2017-15.01.2020
B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ, R.M. FLORES-RANGEL


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 04.01.2022 10:54:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM