Devam Eden Projeler

Katı Atık Depo Sahalarında Biyogaz/Metan Kaçaklarının Tespiti Için Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Gelistirilmesi Ve Uygulanması

TÜBİTAK 1001

Proje No: 123Y300

Sedat YALÇINKAYA (Yürütücü), Sadullah Levent KUZU (araştırmacı), Özgün YÜCEL (Araştırmacı)

1 Şubat 2024 – 1 Şubat 2027

Oksik Çöktürmeli Anoksik Proses Entegre Membran Biyoreaktörlerde Aralıklı
Havalandırmanın Sistem Performansına Etkilerinin Araştırılması

TÜBİTAK 2218

Proje No: 123C110

Ç. KALKAN AKTAN (Yürütücü) , Erkan ŞAHİNKAYA( Danışman) 

Ekim 2023-Ekim 2024

Yeni ortaya çıkan kirleticilerin giderimi için bor mineralleri kullanılarak adsorpsiyon sistemi geliştirilmesi


TÜBİTAK 3501

Proje No: 123Y008 / 2023-2025

G.G. HACIOSMANOĞLU (Yürütücü), Z.S. CAN (Danışman), N. SEMERCİ (Araştırmacı), S. GENÇ (Araştırmacı), B. KIRAN YILDIRIM (Araştırmacı)

Buzdolabı Üretimi ve Ömrünü Tamamlamış Buzdolaplarından Elde Edilen Atık Poliüretan Köpüğün Geri Dönüşümü


Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FDK-2023-10957/ 2023-2025
D.AKGÜL, B.KUNT

Su Arıtma Tesislerinde Makine Öğrenmesi Tabanlı Bütünleşik Su Çekme Derinliği Karar Sistemi

TÜBİTAK 1002

Proje No: 122Y441 / 2023-2024

SOYER, H. BAYRAM

Anammox Bakterileri Kullanılarak Biyolojik Hidrazin Üretiminin Değerlendirilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FDK-2022-10756 / 2022-2024
D.AKGÜL, T.SARI

Sulardan Hümik Karakterde Organik Madde Giderimi için Kalsit Üretimi ve Kullanımı

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FDK-2022-10714

SOYER, G. ARSLAN ÇENE

Yenilikçi, enerji-pozitif atıksu arıtma prosesinin makro ve mikro organik kirletici giderim performansı

TUBİTAK 1001

N.Semerci (Yürütücü), B. Çallı, Z. S. Can, G. G. Hacıosmanoğlu, E. Şahinkaya

2021-2024

İyonik Fonksiyonel Grup İçeren Selüloz Bazlı Köpük Sentezi ve Atıksu Arıtımında Kullanımı
TÜBİTAK 2521
Proje No: 120N633 / 2020-2022
Z.S. CAN, G.G. HACIOSMANOĞLU

Biyoteknolojik Yöntemler ile Arıtma Çamuru Külünden Değerli Fosfor Ürünlerinin Elde Edilmesi

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

N.Semerci (Yürütücü), B. Çallı 2019-2022

İstanbul’da İnce Aerosollerin (PM2.5) Yüksek Zaman Çözünürlüklü Kimyasal Bileşimi


TÜBİTAK 2515

Proje No: 118Y542 / 15/10/2019 – 15/10/2022

Rosa M Flores, Bulent Akkoyunlu, Mete Tayanc

Fermente Aktif Çamur Sentrat Sularından Strüvit Biyomineralizasyonu Ile Fosfor Geri Kazanımı
TÜBİTAK 1002

Proje No: 118Y532 / 1.04.2019-1.04.2020

SEMERCİ, S. ÇOŞGUN

İstanbul atmosferindeki organic aerosollerin karakterizasyonu ve kaynak dağılımı, Beşiktaş raporu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-110718-0398 11.07.2018-11.07.2020

R.M. FLORES-RANGEL, B. ÇELIK

 

İnce Atmosferik Parçacıklarda Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Karakterizasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-150218-0062 / 15.02.2018-15.02.2020

R.M. FLORES-RANGEL, E. MERTOĞLU

Sera gazlarının Azaltımı ve Nütrient Giderimi Amacıyla İnovatif Damo (Denitriye Anaeorobik Metan Oksidasyonu) –Anammox (Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu) – Mikroalgal Entegre Arıtım Sisteminin Araştırılması;

TÜBİTAK 1001

Proje No: 118Y195 / 2019-2021,

T.H. ERGÜDER, B. ALPASLAN KOCAMEMİ

Zeytin Endüstrisi Atıksularından Geri Kazanılan Polifenoller ile Metalik Nanoparçacık Sentezi ve Atıksu Arıtımında Kullanımı 


Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No:   FEN-A-110618-0336  11.06.2018-11.06.2020 

Z.Y. ÖZKAN, E. ERDİM 

 

Anammox Prosesi ile Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR) Sistemlerinde Azot Giderimi
TÜBİTAK 1001

Proje No: 117Y103 / 01.03.2018-01.03.2021

ALPASLAN KOCAMEMİ (Yürütücü), E. ERDİM (Araştırmacı), H. KURT(Danışman),K.CHANDRAN (Danışman)

Yüksek Organik Yüke Sahip Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Dinamik Membran Reaktörlerinde Arıtımının İncelenmesi


Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-120417-0182: 2017-2020

NESLİHAN SEMERCİ

 

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 15.05.2024 12:27:26 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM