Genel Bilgiler

 

Niçin Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmeliyim?

Invitation to Join the Graduate Studies in Environmental Engineering

 

Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi artırmıştır. 

 

 

Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık yönetimi ve hava kirliliği kontrolü de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da çevre mühendislerine ihtiyacı arttırmıştır.

 

1990 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü aynı yıl ilk öğrencilerini alarak 4 yıl sonra, 1994’te ilk mezunlarını vermiştir. Yüksek Lisans programı 1993, Doktora programı 1999 yılında başlamıştır.

Bu programların amacı karmaşık çevre problemlerine mühendislik çözümleri getirebilecek mühendisler yetiştirmektir.

Bu nedenle, program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyoloji, kimya, matematik ve fizik eğitimini, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini ve bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır.

 

Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Eğitim süreleri boyunca onlardan farklı yerleşim yeri ve sanayilerden seçilmiş gerçek problemleri analiz etmeleri, çözüm getirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir. Böylece çevre problemleri ve onların çözümleri konusunda teknik bilgi ve donanıma sahip olurlar.

 

Öğrencilerin yazılı, sözlü sunumları ve bilgisayar becerileri eğitim müfredatında yüksek önceliğe sahiptir ve bu beceriler derslerde çeşitli uygulamalarla geliştirilir.

 

TANITIM SUNUMU

TANITIM BROŞÜRÜ

TANITIM VİDEOSU

"Çevre Mühendisi" ve "Çevre Görevlisi" arasındaki fark

Çevre Mühendisliği bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği ünvanı 4 yıllık lisans eğitiminden sonra üniversiteler tarafından verilir. Çevre mühendislerinin çalışma alanları: içme suyu temini ve arıtımı, kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı, kentsel ve tehlikeli katı atıkların bertarafı, hava kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü ve ıslahı, çevresel etki değerlendirme, temiz endüstriyel üretim teknolojileri geliştirme ve atık esaslı yenilenebilir enerji üretimidir. Çevre Mühendisleri arıtma ve bertaraf tesisleri tasarlama ve işletme, yeni teknolojiler geliştirme, çevre kirleticilerini ve etkilerini izleme, yayılımlarını modelleme vb. konularda görev alırlar.

Çevre görevlisi belgesi "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında, bakanlık tarafından verilen “Çevre Görevlisi Eğitimi” ne katılıp yapılan sınavlarda başarılı olan üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlara verilir. Bu belgeye sahip olanlar çevre mevzuatı ve temel çevre bilimleri alanında çalışırlar. Çevre mühendisi olmayan belge sahipleri çevre mühendisi olarak ÇALIŞAMAZ.

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 25.10.2021 20:23:17 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM