ENVE 4197 Ders Süreci

ENVE4197 Dersini Güz Döneminde Alacak Öğrenciler için

 • Bölüm öğretim üyelerimiz bitirme projesi kapsamında çalışmak istedikleri konuları, en fazla 3 konu olacak şekilde, öneri formunu doldurarak Güz dönemi başlamadan iki hafta önce web sayfasında ilan edilecektir.
 • Bölüm öğretim üyelerimiz önerdikleri herhangi bir bitirme projesi konusu için TÜBİTAK 2209 projesine başvuru yapmışlarsa formda belirtmelidirler. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrenciler Araştırma Projeleri veya 2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye hak kazanmış öğrenciler ilgili projeyi yürüttükleri hocaları ile bitirme projesi yapabilirler. Bu tür desteklenmeye hak kazanan projelerin bitirme projesi öneri formunda hocalar tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
 • Proje önerileri, Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen Çevre Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Komisyonu tarafından Çevre Mühendisliğine uygunluğu incelendikten sonra, bölüm internet sitesinde ilan edilir.
 • İlgili dönemde bitirme projesi alacak öğrencilerimiz ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri 5 konuyu tercih sırasına göre, ya grup olarak ya da bireysel olarak, başvuru formu doldurmak suretiyle kayıt dönemi sonuna kadar (ekle-çıkar dönemi öncesi) Çiğdem Kalkan Aktan’a (bitirmeprojemm@gmail.com) e-mail ile göndermelidir. Aynı öğrenci hem grup başvurusu hem bireysel başvuru yapamaz.
 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 5 öğrenciden oluşabilir.
 • Grup olarak proje çalışması yapmak isteyen öğrenciler, oluşturdukları grup adına tek bir başvuru formu doldururlar ve grubu oluşturan her öğrenci forma imza atar.
 • Öğrencilerin yaptıkları proje tercihleri, genel not ortalamalarına (GNO) ve tercih sıralarına göre sıralanarak çalışacakları proje konuları ve danışmanları belirlenir. Grup başvurularında, grupta yer alan en yüksek GNO’ya sahip öğrencinin not ortalaması sıralamada kriter alınır. 
 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.
 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.
 • Projelerin seçilmesinde ve hangi grupların hangi projede çalışacaklarının tespitinde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Bölüm Bitirme Projesi Komisyonu
 • Öğrenci-Danışman seçim sonuçları Bölüm Web sitesinin duyurular başlığı altında ilan edilir.

ENVE4197 Dersi Değerlendirme Süreci

 • ENVE4197 dersinin alındığı dönemin sonunda öğrenciler, bireysel ya da grup olarak, danışmanlarına o dönem yaptıkları çalışmaları özetleyen ve bir sonraki dönemde yapacakları çalışmanın zaman çizelgesini içeren bir rapor teslim ederler.
 • Öğrencilerin ders kapsamında yapılacak seminerlere katılımları zorunludur. Seminerlere katılım öğrencilerin dönem sonu notlarında belirleyici olacaktır.
 • Dönem sonu notlarının %70’i ise hazırlanan raporlar ve dönem içi performanslarına göre danışman hocaları tarafından belirlenir.
 • Danışmanlar, bu raporlar ve dönem içi performansı çerçevesinde bir değerlendirme yaparak, her öğrenci için uygun harf notunu BYS’ye girerler. ENVE4197 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE4198 dersini almaya hak kazanırlar.

Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 13.11.2023 14:42:23 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM