Mühendislik FakültesiÇevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Bölüm Süreç Sorumluları ve Komisyonlar

Bölümümüz işleyişinde görevli başlıca komisyonlar ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir.

Program Çıktıları Değerlendirme Komisyonu
Kamil Erkan (Başkan), Bilge Alpaslan Kocamemi, Mete Tayanç, Kozet Bakırcı, Çiğdem Kalkan Aktan

Bölüm Seminerleri ve Toplantıları Komisyonu
Barış Çallı, Deniz Tufan

Sürekli İyileştirme Komisyonu
S. Sinan Keskin, Esra Erdim, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programı Doktora Yeterlilik Komitesi
Bilge Alpaslan Kocamemi (Başkan), Mete Tayanç, Barış Çallı, A. Evren Tuğtaş, Elif Soyer
12.12.2016-12.12.2019

Müfredat Çalışmaları Komisyonu:
Esra Erdim, Neslihan Semerci, Kozet Yapsaklı Bakırcı

MÜDEK Çalışmaları Komisyonu:
Deniz Tufan Akgül, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu, Hatice Yeşil

Lisans Öğrencileri İntibak Komisyonu:
Orhan Gökyay, Neslihan Semerci, Elif Soyer

Çift Anadal ve Yandal Programları (ÇAP, YAP) Sorumlusu:
Orhan Gökyay

Lisansüstü Eğitim Kayıt Danışmanlığı:
Esra Erdim

Öğrenci Değişim (Erasmus, Farabi, Mevlana) Programları Sorumlusu:
Neslihan Semerci

Burs İşlemleri Sorumlusu:
Bilge Alpaslan Kocamemi

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu:
Barış Çallı, Orhan Gökyay, Neslihan Semerci

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Komisyonu:
A. Evren Tuğtaş, Barış Çallı, Deniz Tufan Akgül

Çevre Etki Değerlendirme Çalışmaları Sorumlusu:
Kozet Yapsaklı Bakırcı

Bölüm Tanıtım Komisyonu:
Deniz Akgül, Elif Soyer

Mezuniyet Törenleri Çalışmaları Komisyonu:
Zehra Semra Can, Hatice Yeşil, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Bitirme Projeleri Komisyonu:
Zehra Semra Can, Hatice Yeşil

Lisans ve Lisansüstü Ders ve Sınav Programları Komisyonu:
Zeynep Yücesoy Özkan, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Öğrenci Stajları Komisyonu:
Orhan Gökyay, Barış Çallı, Serdar Şam 

Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu:
Bilge Alpaslan Kocamemi

Fakülte Strateji Geliştirme Komisyonu:
Zehra Semra Can, Deniz Tufan Akgül

Bölüm Fizikî Planlama Komisyonu:
Barış Çallı, A. Evren Tuğtaş, Neslihan Semerci, Bilge Alpaslan Kocamemi, Zehra Semra Can, Esra Erdim

Çevre Müh. Bölümü Risk Koordinatörü:
Deniz Akgül

Veri Toplama Ekibi:
Zehra Semra Can, S. Sinan Keskin, Kamil Erkan, Serdar Şam

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım Ekibi:
Elif Soyer, Gülay Arslan


Bu sayfa Çevre Mühendisliği tarafından en son 30.11.2018 15:25:31 tarihinde güncellenmiştir.