Bölüm Süreç Sorumluları ve Komisyonlar

Bölümümüz işleyişinde görevli başlıca komisyonlar ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir.

Program Çıktıları Değerlendirme Komisyonu
Kamil Erkan (Başkan), Bilge Alpaslan Kocamemi, Mete Tayanç, Kozet Bakırcı, Çiğdem Kalkan Aktan

Bölüm Seminerleri ve Toplantıları Komisyonu
Neslihan Semerci, Deniz Tufan

Sürekli İyileştirme Komisyonu
S. Sinan Keskin, Esra Erken, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programı Doktora Yeterlilik Komitesi
Bilge Alpaslan Kocamemi (Başkan), Mete Tayanç, Neslihan Semerci, A. Evren Tuğtaş, Elif Soyer
12.12.2016-12.12.2019

Müfredat Çalışmaları Komisyonu:
Esra Erken, Neslihan Semerci, Kozet Yapsaklı Bakırcı

MÜDEK Çalışmaları Komisyonu:
Deniz Tufan Akgül, Hatice Yeşil, Zeynep Yücesoy Özkan

Lisans Öğrencileri İntibak Komisyonu:
Orhan Gökyay, Neslihan Semerci, Kozet Yapsaklı Bakırcı

Çift Anadal ve Yandal Programları (ÇAP, YAP) Sorumlusu:
Orhan Gökyay

Lisansüstü Eğitim Kayıt Danışmanlığı:
Esra Erken

Öğrenci Değişim (Erasmus, Farabi, Mevlana) Programları Sorumlusu:
Habibullah Uzun

Burs İşlemleri Sorumlusu:
Bilge Alpaslan Kocamemi

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu:
Orhan Gökyay, Neslihan Semerci, Barış Çallı

Çevre Müh. Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Risk Değerlendirme Komisyonu:
A. Evren Tuğtaş, Esra Erken, Kozet Bakırcı

Çevre Etki Değerlendirme Çalışmaları Sorumlusu:
Kozet Yapsaklı Bakırcı

Bölüm Tanıtım Komisyonu:
Deniz Akgül, Hatice Yeşil

Mezuniyet Törenleri Çalışmaları Komisyonu:
Zehra Semra Can, Hatice Yeşil, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Bitirme Projeleri Komisyonu:
Zehra Semra Can,Çiğdem Kalkan Aktan

Lisans ve Lisansüstü Ders ve Sınav Programları Komisyonu:
Esra Erken, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu, Serdar Şam,Nuri Kerem Binark

Öğrenci Stajları Komisyonu:
Orhan Gökyay, Habibullah Uzun, Serdar Şam 

Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu:
Bilge Alpaslan Kocamemi

Fakülte Strateji Geliştirme Komisyonu:
Zehra Semra Can, Deniz Tufan Akgül

Bölüm Fizikî Planlama Komisyonu:
Barış Çallı, A. Evren Tuğtaş, Neslihan Semerci, Bilge Alpaslan Kocamemi, Zehra Semra Can, Esra Erken

Veri Toplama Ekibi:
Zehra Semra Can, S. Sinan Keskin, Kamil Erkan, Serdar Şam

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım Ekibi:
Bilge Alpaslan Kocamemi, Gülay Arslan

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 15.02.2021 16:19:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM