Bölüm Süreç Sorumluları ve Komisyonlar

Bölümümüzün işleyişinden sorumlu komisyonlar ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir.

 

Program Çıktıları Değerlendirme Komisyonu 

Kamil Erkan (Başkan), Barış Çallı, Bilge Alpaslan Kocamemi, Mete Tayanç, Çiğdem Kalkan Aktan 

 

Bölüm Seminerleri ve Toplantıları Komisyonu 

Deniz Akgül (Başkan), Barış Çallı, Mete Tayanç, Sedat Yalçınkaya, Zeynep Yücesoy Özkan 

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu 

Evren Tuğtaş (Başkan), S.Sinan Keskin, Habibullah Uzun, Zeynep Yücesoy Özkan, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu 

 

Doktora Yeterlik Komitesi 
Zehra Semra Can (Başkan), Bilge Alpaslan Kocamemi, Evren Tuğtaş, Mete Tayanç, Esra Erken 

 

Müfredat Çalışmaları Komisyonu

Kozet Bakırcı (Başkan), Deniz Akgül, Barış Çallı, Nur H. Orak, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu 

 

MÜDEK Çalışmaları Komisyonu

Deniz Akgül (Başkan), Hatice Yeşil, Zeynep Yücesoy Özkan, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu 

 

Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri İntibak Komisyonu

Evren Tuğtaş (Başkan), Neslihan Semerci, Kozet Yapsaklı Bakırcı  

 

Çift Anadal ve Yandal Programları (ÇAP, YAP) Sorumlusu

Orhan Gökyay, Kozet Yapsaklı Bakırcı 

 

Lisansüstü Eğitim Kayıt Danışmanlığı

Esra Erken 

 

Öğrenci Değişim (Erasmus, Farabi, Mevlana) Programları Sorumlusu

Habibullah Uzun 

 

Burs İşlemleri Sorumlusu

Bilge Alpaslan Kocamemi 

 

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu: 

Orhan Gökyay (Başkan), Habibullah Uzun 

 

Çevre Müh. Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Risk Değerlendirme Komisyonu

Orhan Gökyay (Başkan), Kozet Bakırcı, Sinan Keskin 

 

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Deniz Akgül (Başkan), Hatice Yeşil, Gülay Arslan, Nuri Kerem Binark

 

Mezuniyet Törenleri Çalışmaları Komisyonu

Zehra Semra Can (Başkan), Hatice Yeşil, Kerem Binark 

 

Bitirme Projeleri Komisyonu

Evren Tuğtaş (Başkan), Kamil Erkan, Çiğdem Kalkan Aktan, Nuri Kerem Binark

 

Lisans ve Lisansüstü Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Esra Erken, Nur H. Orak, Hatice Yeşil, Serdar Şam, Nuri Kerem Binark 

 

Öğrenci Stajları Komisyonu

Habibullah Uzun (Başkan), Orhan Gökyay, Sedat Yalçınkaya, Serdar Şam  

 

Veri Toplama Ekibi

Zehra Semra Can (Başkan), S. Sinan Keskin, Kamil Erkan, Sedat Yalçınkaya, Hatice Yeşil, Gülay Arslan, Kerem Binark, Serdar Şam 

 

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım Ekibi

Bilge Alpaslan Kocamemi (Başkan), Nur H. Orak, Çiğdem Aktan, Gülay Arslan (sosyal medya) 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 24.05.2022 08:30:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM