Bölüm Süreç Sorumluları ve Komisyonlar

Bölümümüzün işleyişinden sorumlu komisyonlar ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir.

 

Program Çıktıları Değerlendirme Komisyonu 

Kamil Erkan (Başkan), Barış Çallı, Bilge Alpaslan Kocamemi, Mete Tayanç, Çiğdem Kalkan Aktan 

 

Bölüm Seminerleri ve Toplantıları Komisyonu 

Sedat Yalçınkaya (Başkan), Barış Çallı, Mete Tayanç, Zeynep Yücesoy Özkan 

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu 

Evren Tuğtaş (Başkan),  S.Sinan Keskin, Zeynep Yücesoy Özkan

 

Doktora Yeterlik Komitesi 
Zehra Semra Can (Başkan), Bilge Alpaslan Kocamemi, Evren Tuğtaş, Mete Tayanç, Esra Erken 

 

Müfredat Çalışmaları Komisyonu

Kozet Bakırcı (Başkan), Deniz Akgül, Barış Çallı, Nur H. Orak, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu 

 

MÜDEK Çalışmaları Komisyonu

Elif Soyer (Başkan),Deniz Akgül, Hatice Yeşil, Zeynep Yücesoy Özkan, Gül Gülenay Hacıosmanoğlu 

 

Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri İntibak Komisyonu

Evren Tuğtaş (Başkan), Neslihan Semerci, Kozet Yapsaklı Bakırcı  

 

Çift Anadal ve Yandal Programları (ÇAP, YAP) Sorumlusu

Orhan Gökyay, Kozet Yapsaklı Bakırcı 

 

Lisansüstü Eğitim Kayıt Danışmanlığı

Esra Erken 

 

Öğrenci Değişim (Erasmus, Farabi, Mevlana) Programları Sorumlusu

Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

 

Burs İşlemleri Sorumlusu

Bilge Alpaslan Kocamemi 

 

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu: 

Orhan Gökyay (Başkan), Rosa Flores

 

Çevre Müh. Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Risk Değerlendirme Komisyonu

Orhan Gökyay (Başkan), Kozet Bakırcı, Sinan Keskin 

 

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Deniz Akgül (Başkan), Çiğdem Kalkan Aktan, Gülay Arslan, Nuri Kerem Binark

 

Mezuniyet Törenleri Çalışmaları Komisyonu

Zehra Semra Can (Başkan), Çiğdem Kalkan Aktan, Kerem Binark 

 

Bitirme Projeleri Komisyonu

Evren Tuğtaş (Başkan), Kamil Erkan, Çiğdem Kalkan Aktan, Nuri Kerem Binark

 

Lisans ve Lisansüstü Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Esra Erken, Nur H. Orak, Hatice Yeşil, Serdar Şam, Nuri Kerem Binark 

 

Öğrenci Stajları Komisyonu

Sedat Yalçınkaya (Başkan), Orhan Gökyay, Serdar Şam  

 

Veri Toplama Ekibi

Zehra Semra Can (Başkan), S. Sinan Keskin, Kamil Erkan, Sedat Yalçınkaya, Hatice Yeşil, Gülay Arslan, Kerem Binark, Serdar Şam 

 

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım Ekibi

Bilge Alpaslan Kocamemi (Başkan), Nur H. Orak, Çiğdem Aktan, Gülay Arslan (sosyal medya)

 

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Kozet Bakırcı (Başkan), Hatice Yeşil 

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Değerli Öğretim Üyelerimiz,
Komisyonların birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunması gereken durumlarda lütfen ilgili komisyon başkanına da bilgi vererek ilerleyelim.


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 24.04.2024 09:45:36 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM