STAJ BİLGİLENDİRME

Öğrenci Stajları Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gökyay,  Dr. Öğr. Üyesi Habibullah Uzun, Araş. Gör. Serdar Şam 

Staj Süresi ve Dönemleri
 • Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü staj yapmaları gerekir.
 • Staj süresi, en az 20 iş günü, en çok 40 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.
 • Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonra staj yaparlar.
 • Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.
 • Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir.
 • Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.
 Staj Yeri ve Başvurusu
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Staj Komisyonu karar verir.
 • Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonunun yazılı onayını almak zorundadır. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.
 • Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve eğitim aldığı dalda en az bir mühendisi bulunan kuruluşta yapmak zorundadır.
 • Öğrenciler, Türkiye dışındaki ülkelerde de staj yapabilir.
 • Öğrenciler stajlarını IAESTE ve ERASMUS gibi programlar kanalı ile gerçekleştirebilir veya kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler.
 • Bölümler staj dönemleri için farklı staj türü belirleyebilir (laboratuvar stajı, işletme stajı, yönetim stajı, program yazma stajı, konstrüksiyon stajı ve benzeri).
 • Öğrenci staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile yarıyılın bitiminden en az bir (1) hafta önce Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur.
 Staj ile İlgili Belgeler
 • Staj Başvuru Formu
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Staj Raporu
 • Sosyal Güvenlik Formu

Staj yeri ve staj tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl sonunu geçirmeden ve staja başlayacağı günden en az 20 gün önce ilgili işyeri tarafından stajyer olarak kabulünü gösterir belgenin Bölüm Staj Komisyonuna iletilmesini sağlar. İş güvenliği eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır. Eğitimin alındığına dair ilgili belgeler staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir.

 Stajın Yürütülmesi
 • Stajlara devam zorunludur.
 • Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.
 • Öğrenci, staj yaptığı Kurumun İş Kanununda düzenlenen yasal mesai sürelerine uymak zorundadır.
 • Öğrenci, staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz.
 • Gerektiği hallerde izin süresi staj süresinin %10’unu aşmaz.
 • Staj esnasında rapor veya izin alan öğrenci izin veya rapor alınan gün sayısı kadar stajını staj sonunda tamamlar.
 Staj Raporları
 • Staj raporları her işletme için ayrı hazırlanır.
 • Staj raporu ilgili bölümün eğitim dilinde hazırlanır.
 • Stajlarda yapılan çalışmalar Bölüm Staj Uygulama Esaslarına göre öğrenci tarafından staj raporlarında toplanır.
 • Staj raporunun her sayfası, değerlendirme formları ile birlikte ilgili kurum veya kuruluşların yetkilisine onaylatılır.
 Stajın Değerlendirilmesi
 • Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır.
 • Staj Değerlendirme Formu, işyeri staj sorumlusu tarafından öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumları baz alınarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.
 • Staj Değerlendirme Formu, kurum tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına posta ile gönderilir ya da ağzı imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde getirilir.
 Muafiyet
 • Öğrencilerin, daha önceki Yüksek Öğretim Kurumlarında (Dikey geçişle bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin veya yatay geçişli öğrencilerin), öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan belgeledikleri takdirde muaf tutulma işlemlerinde Bölüm İntibak Komisyonu yetkilidir.
 • Çift anadal yapan öğrencinin ikinci anadal programındaki staj durumu Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde en fazla 30 iş günü staj yapma zorunluluğu getirilebilir.
 Yönetmelik

Devlet Katkısı Talep Formu

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi Zorunlu Staj Başvuru Formu

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi Zorunlu Olmayan Staj Başvuru Formu

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi Staj Sözleşmesi

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakultesi  Staj Değerlendirme Formu

Öğrencilerimizin daha önce staj yaptıkları kurumlar

Öğrenci Staj Başvuru Formu

Internship application

SGK Güvence Beyanı Belgesi

Staj Yönergesi 2019

Staj Bilgilendirme Sunumu

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 26.11.2021 17:49:09 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM