ENVE4198 Ders Süreci

ENVE4198 Dersi Süreci

ENVE4198 dersini alabilmek için yeterlilik koşulu

ENVE4197 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE4198 dersini almaya hak kazanırlar.

ENVE4198 Dersi Değerlendirme Süreci

 • ENVE4198 dersi kapsamında yapılan çalışmalar tez haline getirilir. Hazırlanacak olan tez Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na (tez teslim prosedürü başlığı hariç) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Şablonu’na uygun olmalıdır. Tüm öğrencilerimiz, tez hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken etik kurallara uygun olarak tezlerini hazırlarlar. Hazırlanan tezlerin intihal açısından incelenmesi için Marmara Üniversitesi tarafından hizmete sunulan lisanslı intihal programı Turnitin kullanılarak benzerlik yüzdesi raporu alınır. Turnitin benzerlik yüzdesi raporu Bitirme tezi danışmanının ENVE4198 MÜDEK dosyasında saklanır. Tezin bir kopyası Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
 • Danışmanı tarafından onaylanmış tezini Bölüm Başkanlığına teslim etmeyen öğrenci İlişik Kesme formuna onay alamaz ve mezuniyet işlemlerini başlatamaz.
 • Turnitin Programından alınacak raporlar, aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:
  • Oluşan benzerlik yüzde rengi “YEŞİL” olmalıdır.
  • Her bir kaynağın benzerlik yüzdesi % 1 den daha büyük olmamalıdır.
  • Raporlar hiç bir filtreleme işlemi uygulanmadan teslim edilmelidir.
  • Alıntı yüzdesi düşük olsa bile her hangi bir kaynaktan bir kaç satırlık ve kesintisiz alıntılar olmamalıdır.
 • Hazırlanan tezlerin savunmasının ne şekilde yapılacağı ikinci dönem ilan edilecektir.
 • Öğrencilerin ders kapsamında yapılacak seminerlere katılımları zorunludur. Seminerler sonunda yapılacak olan sınavlardan aldıkları notların %20’si dönem sonu notlarını belirleyecektir.
 • Öğrencinin ENVE4198 başarı notu, bölüm hocalarımızın verdiği notların ortalamasının %30'u, seminer katılımlarının notların %20’si ve danışmanın tez çalışmasına verdiği notun %50'si olarak danışman hocası tarafından hesaplanır ve her öğrencinin harf notu BYS’ye tez danışmanı tarafından girilir.

 

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 13.11.2023 14:44:21 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM