ENVE 4197/4198 Bitirme Projeleri

  ENVE4197 - ENVE 4198 Dersleri Süreci

ENVE4197 Dersi Kapsamında Proje Konusu ve Tez Danışmanı Belirleme Süreci

ENVE4197 Dersini Güz Döneminde Alacak Öğrenciler için

 • Bölüm öğretim üyelerimiz bitirme projesi kapsamında çalışmak istedikleri konuları, en fazla 3 konu olacak şekilde, öneri formunu doldurarak Güz dönemi başlamadan iki hafta önce web sayfasında ilan edilecektir.
 • Bölüm öğretim üyelerimiz önerdikleri herhangi bir bitirme projesi konusu için TÜBİTAK 2209 projesine başvuru yapmışlarsa formda belirtmelidirler.
 • Proje önerileri, Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen Çevre Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Komisyonu tarafından Çevre Mühendisliğine uygunluğu incelendikten sonra, bölüm internet sitesinde ilan edilir.
 • İlgili dönemde bitirme projesi alacak öğrencilerimiz ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri 5 konuyu tercih sırasına göre, ya grup olarak ya da bireysel olarak, başvuru formu doldurmak suretiyle kayıt dönemi sonuna kadar (ekle-çıkar dönemi öncesi) Zeynep Yücesoy Özkan'a (bitirmeprojemm@gmail.com) e-mail ile göndermelidir. Aynı öğrenci hem grup başvurusu hem bireysel başvuru yapamaz.
 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 5 öğrenciden oluşabilir.
 • Grup olarak proje çalışması yapmak isteyen öğrenciler, oluşturdukları grup adına tek bir başvuru formu doldururlar ve grubu oluşturan her öğrenci forma imza atar.
 • Öğrencilerin yaptıkları proje tercihleri, genel not ortalamalarına (GNO) ve tercih sıralarına göre sıralanarak çalışacakları proje konuları ve danışmanları belirlenir. Grup başvurularında, grupta yer alan en yüksek GNO’ya sahip öğrencinin not ortalaması sıralamada kriter alınır. 
 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.
 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.
 • Projelerin seçilmesinde ve hangi grupların hangi projede çalışacaklarının tespitinde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Bölüm Bitirme Projesi Komisyonu
 • Öğrenci-Danışman seçim sonuçları Bölüm Web sitesinin duyurular başlığı altında ilan edilir.

ENVE4197 Dersi Değerlendirme Süreci

 • ENVE4197 dersinin alındığı dönemin sonunda öğrenciler, bireysel ya da grup olarak, danışmanlarına o dönem yaptıkları çalışmaları özetleyen ve bir sonraki dönemde yapacakları çalışmanın zaman çizelgesini içeren bir rapor teslim ederler.
 • Öğrencilerin ders kapsamında yapılacak seminerlere katılımları zorunludur. Seminerler sonunda yapılacak olan sınavlardan aldıkları notların %30’u dönem sonu notlarını belirleyecektir.
 • Dönem sonu notlarının %70’i ise hazırlanan raporlar ve dönem içi performanslarına göre danışman hocaları tarafından belirlenir.
 • Danışmanlar, bu raporlar ve dönem içi performansı çerçevesinde bir değerlendirme yaparak, her öğrenci için uygun harf notunu BYS’ye girerler. ENVE4197 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE4198 dersini almaya hak kazanırlar.

 

ENVE4198 Dersi Süreci

ENVE4198 dersini alabilmek için yeterlilik koşulu

ENVE4197 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE4198 dersini almaya hak kazanırlar.

ENVE4198 Dersi Değerlendirme Süreci

 • ENVE4198 dersi kapsamında yapılan çalışmalar tez haline getirilir. Hazırlanacak olan tez Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na (tez teslim prosedürü başlığı hariç) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Şablonu’na uygun olmalıdır. Tüm öğrencilerimiz, tez hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken etik kurallara uygun olarak tezlerini hazırlarlar. Hazırlanan tezlerin intihal açısından incelenmesi için Marmara Üniversitesi tarafından hizmete sunulan lisanslı intihal programı Turnitin kullanılarak benzerlik yüzdesi raporu alınır. Turnitin benzerlik yüzdesi raporu Bitirme tezi danışmanının ENVE4198 MÜDEK dosyasında saklanır. Tezin bir kopyası Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
 • Danışmanı tarafından onaylanmış tezini Bölüm Başkanlığına teslim etmeyen öğrenci İlişik Kesme formuna onay alamaz ve mezuniyet işlemlerini başlatamaz.
 • Turnitin Programından alınacak raporlar, aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:
  • Oluşan benzerlik yüzde rengi “YEŞİL” olmalıdır.
  • Her bir kaynağın benzerlik yüzdesi % 1 den daha büyük olmamalıdır.
  • Raporlar hiç bir filtreleme işlemi uygulanmadan teslim edilmelidir.
  • Alıntı yüzdesi düşük olsa bile her hangi bir kaynaktan bir kaç satırlık ve kesintisiz alıntılar olmamalıdır.
 • Hazırlanan tezlerin savunmasının ne şekilde yapılacağı ikinci dönem ilan edilecektir.
 • Öğrencilerin ders kapsamında yapılacak seminerlere katılımları zorunludur. Seminerler sonunda yapılacak olan sınavlardan aldıkları notların %20’si dönem sonu notlarını belirleyecektir.
 • Öğrencinin ENVE4198 başarı notu, bölüm hocalarımızın verdiği notların ortalamasının %30'u, seminer sınavlarından aldıkları notların %20’si ve danışmanın tez çalışmasına verdiği notun %50'si olarak danışman hocası tarafından hesaplanır ve her öğrencinin harf notu BYS’ye tez danışmanı tarafından girilir.

 

 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projeleri Yerleştirme Sonuçları

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

Bitirme Projesi  Özet / Poster Sunumları 

Önceki Senelere Ait Öneriler


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 04.05.2022 21:40:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM