Prof.Dr.Bilge Alpaslan Kocamemi ;Avrupa Komisyonu Halk Sağlığı için Atıksu ve Çevresel Sürveyans Küresel Konsorsiyumunun “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

Bölümümüz öğretim üyesi Prof.Dr.Bilge Alpaslan Kocamemi Türkiye Su Enstütüsü (SUEN) adına katılacağı Avrupa Komisyonu Halk Sağlığı için Atıksu ve Çevresel Sürveyans Küresel Konsorsiyumunun (Glawocon) açılış toplantısında 20 Mart 2024 tarihinde “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” oturumunda konuşmacı olarak yer alacaktır.


Çevrim içi katılım için kayıt aşağıdaki bağlantıdan yapılabilecektir.
20 Mart 2024
Oturum 8-14:00-15:15 CET (16:00-17:15 istanbul )

https://wastewater-observatory.jrc.ec.europa.eu/#/content/glowacon

HIZLI ERİŞİM