Devam Eden Projeler

İstanbul atmosferindeki organic aerosollerin karakterizasyonu ve kaynak dağılımı, Beşiktaş raporu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-110718-0398 11.07.2018-11.07.2020
R.M. FLORES-RANGEL, B. ÇELIK

İnce Atmosferik Parçacıklarda Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Karakterizasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-150218-0062 / 15.02.2018-15.02.2020
R.M. FLORES-RANGEL, E. MERTOĞLU

Fermente Aktif Çamur Sentrat Sularından Strüvit Biyomineralizasyonu Ile Fosfor Geri Kazanımı
TÜBİTAK

Proje No: 118Y532 / 1.04.2019-1.04.2020
N. SEMERCİ, S. ÇOŞGUN

Yüksek Organik Yüke Sahip Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Dinamik Membran Reaktörlerinde Arıtımının İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-120417-0182: 2017-2020
N. SEMERCİ

Sera gazlarının Azaltımı ve Nütrient Giderimi Amacıyla İnovatif Damo (Denitriye Anaeorobik Metan Oksidasyonu) –Anammox (Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu) – Mikroalgal Entegre Arıtım Sisteminin Araştırılması;
TÜBİTAK
Proje No: 118Y195 / 2019-2021,
T.H. ERGÜDER, B. ALPASLAN KOCAMEMİ

Zeytin Endüstrisi Atıksularından Geri Kazanılan Polifenoller ile Metalik Nanoparçacık Sentezi ve Atıksu Arıtımında Kullanımı 
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:   FEN-A-110618-0336  11.06.2018-11.06.2020 
Z.Y. ÖZKAN, E. ERDİM 

Farklı Biyosorbentler ile Sucul Ortamlardan Bisfenol A Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-B-120418-0163 : 2018-2020
Z.S. CAN, E. TOKSOY-ÖNER, S. GENÇ, G.G. HACIOSMANOĞLU

Anaerobik Biyo-sızma ve Membran Ayrım İslemleri ile Aritma Çamurlarindan Metal Ayırma ve Uzaklaştırma
TÜBİTAK 
Proje No: 116Y227 / 15.03.2017-15.03.2020
A.E. TUĞTAŞ, B. ÇALLI

Nanoparçacıkların Zenginleştirilmiş Anammox Kültürü Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
TÜBİTAK 
Proje No: 117Y214/ 01.03.2018-01.03.2020 
D. AKGÜL, B.MERTOĞLU

Membran Destekli Hibrit Reaktörde Eş Zamanli Desülfürizasyon ve Denitrifikasyon
TÜBİTAK
Proje No: 118Y246 / 01.09.2018-01.09.2019
E. TILAHUN, B. ÇALLI

Nonilfenolün Uzun Dönem (Kronik) Etkilerinin RNA Dizileme Yöntemiyle Araştırılması
TÜBİTAK

Proje No: 118Y311/ 5.9.2018-5.9.2019
B. MERTOGLU, K. YAPSAKLI

Anammox Sisteminde Kadmiyum İnhibisyonunun Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi,

Proje no: FEN-A-111017-0583 /11.10.2017-devam ediyor
K. YAPSAKLI, B. MERTOGLU, C. KALKAN AKTAN

Karasudan polifenol geri kazanımı ile demir nanoparçacık sentezi ve polifenol konsantrasyonunun nanoparçacık sentezi üzerine etkisinin araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:   FEN-C-DRP-120917-0553  11.09.2017-11.09.2019 
Z.Y. ÖZKAN, E. ERDİM   

Anammox Prosesi ile Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR) Sistemlerinde Azot Giderimi
TÜBİTAK
Proje No: 117Y103 / 01.03.2018-01.03.2021
 B. ALPASLAN KOCAMEMİ (Yürütücü), E. ERDİM (Araştırmacı), H. KURT (Danışman),K.CHANDRAN (Danışman)

Uzun Süreli Nanopartikül Maruziyetinde Bırakılan Anaerobik Amonyum Oksidasyon (Anammox) Bakterilerinin Moleküler İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-YLP-121218-0622/ 12.12.2018-12.12.2018
D. AKGÜL,T.SARI

Kırklareli'de Partiküler Madde ve Bulk Birikim Çalışması: Şehir ve Kırsalda Partiküler Madde Kirliliğinin İstatistik ve Fiziksel Modellerle Değerlendirilmesi
TÜBİTAK
Proje No: 116Y163 / 15.07.2017-15.01.2020
B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ, R.M. FLORES-RANGEL

Uçucu Yağ Asitlerinin Kompozit Pervaporayon Membranları ile Sızıntı Suyundan Ayrılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2017
A.E.TUGTAS

Zenginleştirilmiş Anammox kültüründe ağır metallerin kısa süreli etkisi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2017
K.Y. BAKIRCI

Marmara Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Çevre Teknolojileri)
TÜBİTAK
Proje No: 115R269 / 01.07.2016-01.01.2017
Ö. AKGİRAY, M. TAYANÇ, B. ÇALLI, B. ORAL, B. ALPASLAN KOCAMEMİ, E. SOYER

Tekstil Atıksularından Nano-ZVI Teknolojisi ile Renk Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-120514-0159 / 12.05.2014-12.05.2016
E. ERDİM, E. SOYER

Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin ve Ara Ürünlerinin LC-MS/MS ile ölçümü ve Atıksuyun  Geri Kazanımına Yönelik Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 114Y487 / 01.05.2015-01.05.2017
E.P. MANTAŞ, E. AYDIN, S. DOĞRUEL, Y. YÜRÜM, E. ERDİM


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 10.04.2019 11:50:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM