Mühendislik FakültesiÇevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Devam Eden Projeler

Farklı Biyosorbentler ile Sucul Ortamlardan Bisfenol A Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-B-120418-0163 : 2018-2020
Z.S. CAN, E. TOKSOY-ÖNER, S. GENÇ, G.G. HACIOSMANOĞLU

Membran Destekli Hibrit Reakt.rde Es Zamanli Desülfürizasyon ve Denitrifikasyon.
TÜBİTAK
Proje No: 118Y246 / 2018-2019
E. TILAHUN, B. ÇALLI

Nanoparçacıkların Zenginleştirilmiş Anammox Kültürü Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
TÜBİTAK 
Proje No: 117Y214 
D. AKGÜL

Anammox prosesi ile Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR) Sistemlerinde Azot Giderimi 
TÜBİTAK
Proje No: 117Y103 
B. ALPASLAN KOCAMEMİ, E. ERDİM, H. KURT, K. CHANDRAN

Anaerobik Biyo-sızma ve Membran Ayrım İslemleri ile Aritma Çamurlarindan Metal Ayırma ve Uzaklaştırma
TÜBİTAK 
Proje No: 116Y227 / 15.03.2017-15.03.2020
A.E. TUĞTAŞ, B. ÇALLI

Zenginleştirilmiş Anammox Kültüründe Çinko Oksit Nanoparçacık İnhibisyonunun Araştırılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: 2016-2018
D. AKGÜL, B. MERTOĞLU

Kırklareli'de Partiküler Madde ve Bulk Birikim Çalışması: Şehir ve Kırsalda Partiküler Madde Kirliliğinin İstatistik ve Fiziksel Modellerle Değerlendirilmesi
TÜBİTAK
116Y163
B.O. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ, R.M. FLORES-RANGEL

Atık Aktif Çamurdan Ozonlama ve Mikrodalga ile Fosfor Geri Kazanımının İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2017
N. SEMERCİ

Uçucu Yağ Asitlerinin Kompozit Pervaporayon Membranları ile Sızıntı Suyundan Ayrılması
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2017
A.E.TUGTAS

Zenginleştirilmiş Anammox kültüründe ağır metallerin kısa süreli etkisi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2017
K.Y. BAKIRCI

Arıtma Çamuru Külünden Biyoliç ve Elektrodiyaliz ile Fosfor Geri Kazanımı
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No:2016-2018
N. SEMERCİ, B. KUNT

Atmosferik Aerosollerde PM2.5 ve Saatlik Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Araştırılması
TÜBİTAK
Proje No: 115Y625 / 15.04.2016-15.04.2018
R.M. FLORES-RANGEL, H. ÖZDEMİR, B. AKKOYUNLU, M. TAYANÇ

Çok boyutlu sıvı kromatografi (2D-LC) sistemleri kullanarak organik aerosollerin ayrışma modellemesi ve gelişiminin belirlenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 116Y041 / 15.07.2016-15.07.2017
R.M. FLORES-RANGEL

Manyetik Nanoparçacıklar Kullanılarak Endokrin Bozucu Maddelerin Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

Proje No: FEN-C-DRP-110117-0022: 2017-2019
Z.S. CAN, G.G. HACIOSMANOĞLU

Ortam Havasındaki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Karakterizasyonu İçin Termal Desorpsiyon GCMS Metodu Geliştirilmesi ve Validasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-C-YLP-090217-0060 09.02.2017-09.02.2018
R.M. FLORES-RANGEL, A.E. GÖK

Marmara Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Çevre Teknolojileri)
TÜBİTAK
Proje No: 115R269 / 01.07.2016-01.01.2017
Ö. AKGİRAY, M. TAYANÇ, B. ÇALLI, B. ORAL, B. ALPASLAN KOCAMEMİ, E. SOYER

Tekstil Atıksularından Nano-ZVI Teknolojisi ile Renk Giderimi
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı
Proje No: FEN-A-120514-0159 / 12.05.2014-12.05.2016
E. ERDİM, E. SOYER

Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin ve Ara Ürünlerinin LC-MS/MS ile ölçümü ve Atıksuyun  Geri Kazanımına Yönelik Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK
Proje No: 114Y487 / 01.05.2015-01.05.2017
E.P. MANTAŞ, E. AYDIN, S. DOĞRUEL, Y. YÜRÜM, E. ERDİM

Bu sayfa Çevre Mühendisliği tarafından en son 29.11.2018 13:00:15 tarihinde güncellenmiştir.