Aziz Anbar, 2003 Mezunu

 

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Geriye dönüp baktığımda zamanın bu kadar hızlı akışına şaşıyorum. Üniversite kavramının herkes için farklı tanımları, hayatlara düşen farklı farklı anlamları ve ağırlığı olduğunu düşündüm hep. Oysa hepimizin anlamak ve doğru olanı yapmak arasında aşması gerekli mesafe, seçimlerimizin sorumluğunu dizlerimize yüklemekten vazgeçmeyeceğini öğreterek benzer yollardan geçişimizi sağlıyor.

Hepimiz bir hedefin peşi sıra gitmeyi, kendine yeni hedefler belirlemeyi, elzemi lazıma seçebilmeyi, hayal gücü ve yaratıcılık ile yeni terkibler ve metodolojiler üretebilmeyi, güveni tam ve cesur bir şekilde risk faktörleri içinde problem çözebilmeyi, baskıya boyun eğmemeyi; hasılı mühendislik hizmetlerini, mühendis kavramının kapsadığı değerleri kabul görmüş dünya standartlarında yürütebilme gibi bir tasavvurun içinde yaşamayı öğreniyoruz.

Her mühendisin bir doktor ya da bir hakim gibi elinde tuttuğu tartı ile hükmünü verebilmesi; bütün etkilerin, tarafların, her tür unsur ve mukayesenin, teknik değerlendirmenin ortasında her birine eşit mesafe gözetecek şekilde doğruyu seçip bu yöne hareket verebilmesi, profesyonel bir tarafsızlığın özgüveni ile yürüyebilmesi gereklidir.

Bizdeki yönüyle ise meselenin özü Türkiyemiz 'in kendi iç dinamiklerine karşılık olabilecek, onun hakikî şahsiyetine işlerlik kazandırabilecek, imkânlarını ve bütününü kullanabilecek, ve onun kaderine hakim olabilecek bir yaşama iradesinin yetişmiş gücüne olan ihtiyacıdır. Mühendislik, hele çevre mühendisliği Türkiyemiz 'de "birinin iki liraya kötü yaptığı bir işi bir liraya iyi yapabilme sanatı" olarak araştırma, analiz etme, test etme, tasarım, geliştirme gibi temel kavramları çokça kullanma durumunda olacağımız bir mecrada gitmekle birlikte dünyanın yakın gelecekte başa çıkmak durumunda kalacağı çevresel konulardan dolayı bizler için iyi bir talim ve imtihan olacağı inancını taşıyorum.

Fakültemiz; yabancı dilde ve uluslararası bir düzeyde eğitim vermesi, akademik kadrosunun güçlülüğü, Türkiye genelinde mühendislik eğitimi anlamında hatırı sayılır bir isim etmesi gibi nedenlerden dolayı cazibesini korumaktadır. Bölümümüzün bana kalırsa en çarpıcı özelliklerinden birini farklı tanımlamaları, birbirinden çok değişik hayat tasavvurları olan, gelecek üzerine farklı rüyalar gören onca öğrenciye durak olabilmesi şeklinde tarif etmek isterim. Bunun bir zenginlik olduğu düşüncesiyle, bu zenginliğin içinde disiplin ve programlı çalışma alışkanlığımızın bizi daha sağlam bir bilince götüreceğini düşünüyorum.

Saygılarımla

Aziz Anbar

Çevre Mühendisi / Environmental Engineer
Proje Dizayn Md. / Project Design Mn.

ARTAŞ Endüstriyel Tesisler Taah. ve Tic. A.Ş.


Cihannümâ Mah. Bostancıbaşı Sok. No:8/A
34353 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +(90) 212 259 47 19 – dahili 204
Faks : +(90) 212 261 92 40
Cep Tel.: +(90) 530 209 64 82
E-posta : aziz.anbar@artas.com.tr
Net : www.artas.com.tr


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 21.07.2014 14:34:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM